Del

Akut sygepleje

Få styrket dine kompetencer i forhold til akut sygepleje enten som tidlig indsats i borgerens nærmiljø eller på et hospitalsafsnit.

Kompetencer i forhold til akutfunktion er relevant for alle sundhedsprofessionelle såvel i kommunalt regi som på forskellige hospitalsafsnit.

Den kommunale akutindsats skal følge nye krav og anbefalinger for at følge op på sygehusets behandling og pleje og være med til at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser. De sundhedsprofessionelle på hospitalsafsnit skal kunne håndtere komplekse patientforløb og være handlingsparat i akutte situationer.

Gennem modulet, vil du udvikle instrumentelle og kommunikative færdigheder, der sikrer høj kvalitet og patientsikkerhed, når du varetager akutfunktioner, hvad enten det er i hjemmesygeplejen eller på hospitalsafsnit. Derudover vil du få nyeste viden om og metoder til at håndtere akutte situationer tæt på borgeren i forbindelse med indlæggelse eller i eget hjem.

 

 

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du opnår viden om at kunne tage et fagligt ansvar for observation, vurdering og behandling af akut forværring i borgerens situation indenfor rammerne af en professionel etik.
 • Du bliver styrket til at kunne træffe kliniske beslutninger ved akut forværring af borgerens situation.
 • Du vil opnå kompetencer til at kunne indgå selvstændigt i det faglige og tværfaglige samarbejde om at forebygge indlæggelse og håndtering af akutte situationer i borgerens eget hjem.

Fagligt indhold

 • Formål med og krav til kommunale akutindsatser 
 • Systematiske metoder til observation og vurdering af akutte situationer
 • Effektiv og sikker kommunikation
 • Akutte situationer i forbindelse med multisygdom og polyfarmaci
 • Patientsikker håndtering af parenteral medicin- og væskeindgift

Modulet giver deltagerne nyeste viden om og metoder til at håndtere akutte situationer på de medicinske afdelin-ger.

Modulet giver dybere indsigt i de fysiologiske processer bag ABCDE og EWS algoritmerne. Med baggrund i denne viden trænes deltagerne i situation awareness, forløbsledelse, kommunikation og relationel koordinering af flowet i indlæggelser og udskrivelser

I refleksionsdelen bliver deltagerne guided igennem processen, at tilpasse denne viden og færdighed til deres egen kliniske hverdag, kronisk syge og multisyge for at sikre høj kvalitet og patientsikkerhed.

 

Fagligt indhold:

 • Formål med og krav til (kommunale) akutindsatser - på dette modul med særlig fokus på den sekundære sektor og de medicinske afdelingers akutindsats med introduktion til ABCDE og at påtage sig klinisk an-svar
 • Systematiske metoder til observation og vurdering af akutte situationer ved kendskab til EWS og bagved-liggende fysiologi, blodgas, elektrolytter, EKG samt klinisk beslutningstagen
 • Effektiv og sikker kommunikation og koordinering i komplekse tværgående arbejdsprocesser og teamle-delse samt ledelse af patientforløb
 • Akutte situationer i forbindelse med multisygdom og polyfarmaci, EWS, Multimorbiditet og Situation awareness
 • Patientsikker håndtering af parenteral medicin- og væskeindgift
 • Simulationsdag med simulationsinstruktører og flowkoordinatorer

Modulet er for dig, der

 •  er ansat som sundhedsprofessionel i sundhedsvæsenet og varetager akut sygepleje.Tilmelding
Campus Næstved
10. november 2021
Start dato: 10. november 2021
Slut dato:  10. december 2021
Adresse:  Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist: 10. oktober 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisning: 10/11, 17/11, 24/11, 1/12
Opgaveaflevering: 6/12
Mdtl. prøve 10/12

Conni Gram, tlf.: 7248 1431
Pris:  8.800,00 DKK

ECTS:  5

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her