Del

Demens, omsorg og aktivitet

I arbejdet med mennesker med demens kan det være givende for din arbejdspraksis, at du har en tværfaglig forståelse for, hvordan hjerne, adfærd og funktioner påvirkes ved demens.

Med denne forståelse kan du justere din tilgang til dit arbejde afhængigt af borgerens behov, alder og grad af demens.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i demens fra et tværfagligt historisk, psykologisk og samfundsmæssigt perspektiv
  • Redskaber til at analysere og vurdere den demensramtes behov, så du kan yde den rigtige omsorg
  • En praksisorienteret tilgang med udgangspunkt i samspil og intervention i forhold til at forebygge uhensigtsmæssige handlemønstre hos demente
  • Forståelse for, hvordan du bedst inddrager de pårørende i processen og i omsorgen
  • Indblik i, hvordan demens påvirker borgerens adfærd og hverdagsliv, så du kan tilrettelægge forløb med passende og meningsfulde aktiviteter


Fagligt indhold

  • Demens
  • Borgerinddragelse
  • Personcentreret tilgang
  • Aktiviteter og socialpædagogiske metoder


Modulet er for dig, der

arbejder som sygeplejerske, ergoterapeut, pædagog eller andre fagprofessionelle, som arbejder med demens, og som ønsker at udvikle dine kompetencer til at forebygge og håndtere adfærdsforandringer hos demente.