Del

Almen kemi (fysisk kemi) (diplom)

Modulet beskæftiger sig med udvalgte grundlæggende fysisk-kemiske discipliner inden for naturvidenskabelig basisviden: Reaktionsmekanismer, reaktionskinetik, termodynamik og elektrokemi

Denne viden er en forudsætning for at kunne arbejde med problemstillinger i forbindelse med analysearbejde og produktion inden for det bio- og procesteknologiske område. Der fokuseres på anvendelse af teoretiske beregninger på praktiske problemstillinger, hvor de fysisk-kemiske begreber kommer i anvendelse.

5 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Viden om grundlæggende fysisk kemi
  • Kendskab til, hvordan fysisk kemi anvendes til problemløsning indenfor det bio- og procesteknologiske fagområde
  • Du kan anvende relevante fysiske-kemiske begreber til databehandling af resultater fra analytisk eller andet eksperimentelt arbejde
  • Du kan anvende og vurdere relevante teoretiske modeller til forudsigelse og forklaring af eksperimentelle data
  • Du kan formidle fysisk-kemiske problemstillinger til samarbejdspartnereModulet er for dig, der

vil videre i din karriere og har brug for mere viden og indsigt.

Du kan fx være:

  • Operatør eller tekniker
  • Laborant
  • Ingeniør
  • Linjeleder, projekt- og teamlederAlmen kemi (fysisk kemi) er et obligatorisk modul i diplomuddannelsen i Bioteknologi, procesteknologi og kemi.
Modulet kan tages enkeltstående eller indgå i en hel diplomuddannelse.

Cxense Display