Del

Almen kemi (fysisk kemi) (diplom)

Almen kemi er en forudsætning, når der arbejdes med problemstillinger i forbindelse med analysearbejde og produktion inden for det bio- og procesteknologiske område. Derfor er dette modul vigtigt for alle, der arbejder indenfor denne branche.

Modulet beskæftiger sig med udvalgte grundlæggende fysisk-kemiske elementer: reaktionskinetik, termodynamik, aktivitet og elektrokemi. Der fokuseres på anvendelse af teoretiske beregninger på praktiske problemstillinger, hvor de fysisk-kemiske begreber kommer i anvendelse. 

Der fokuseres på anvendelse af teoretiske beregninger på praktiske problemstillinger, hvor de fysisk-kemiske begreber kommer i anvendelse. 

Efter modulet vil den studerende blandt andet have kompetencerne til at:  

Anvende relevante fysiske og kemiske begreber til beregning af resultater fra analytisk eller andet eksperimentelt arbejde samt samarbejde med andre kan bidrage med en fysisk-kemisk tilgang til løsningsforslag. 

OBS: Få vores pakkepris ved tilmelding af Almen kemi og Bioorganisk Kemi.
Pakkepris i alt for disse to moduler: 13.500 kr. 
(Tilmeld dig samtidigt til de to moduler og opnå rabatten).

5Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Viden om grundlæggende fysisk kemi
  • Kendskab til, hvordan fysisk kemi anvendes til problemløsning indenfor det bio- og procesteknologiske fagområde
  • Du kan anvende relevante fysiske-kemiske begreber til databehandling af resultater fra analytisk eller andet eksperimentelt arbejde
  • Du kan anvende og vurdere relevante teoretiske modeller til forudsigelse og forklaring af eksperimentelle data
  • Du kan formidle fysisk-kemiske problemstillinger til samarbejdspartnereModulet er for dig, der

vil videre i din karriere og har brug for mere viden og indsigt.

Du kan fx være:

  • Operatør eller tekniker
  • Laborant
  • Ingeniør
  • Linjeleder, projekt- og teamlederAlmen kemi (fysisk kemi) er et obligatorisk modul i diplomuddannelsen i Bioteknologi, procesteknologi og kemi.
Modulet kan tages enkeltstående eller indgå i en hel diplomuddannelse.