Del

Andetsprogspædagogik

Kvalificerer dig til at varetage den opgave det er at inkludere flersprogede børn og unge i skole og institution.

Uddannelsen har et særligt fokus på diversitet, det flerkulturelle og det flersprogede i et samfund, som er en del af globale og regionale migrationsprocesser. Formålet er at have en særlig opmærksomhed rettet mod elevers deltagelse i folkeskolens undervisningen i både et alment- og andetsprogspædagogisk perspektiv.

Du får nye kompetencer til at kunne rådgive, vejlede, udvikle og implementere tiltag, der sikrer deltagelsesmuligheder for flersprogede børn og unge og giver dem mulighed for at blive endnu dygtigere.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du:

 • indgå i et samarbejde med lærere, pædagoger, ledelse samt forældre for at tydeliggøre og understøtte flersprogede børns muligheder for faglig og social udvikling
 • har indsigt i andetsprogspædagogiske tilgange og fordyber sig teoretisk og metodisk i forskellige andetsprogspædagogiske aspekter
 • anvende teori og metode til at planlægge, gennemføre og evaluere samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger om egen praksis

Fagligt indhold

 • Teorier og forskning om andetsprogspædagogik 
 • Teorier om flersproglig og kulturel diversitet
 • Metoder og modeller til stilladsering af arbejdet i fagundervisningen
 • Udvikling og implementering af en kultur, hvor sproglig og kulturel diversitet indgår som en naturlig del i institutionens/skolens liv
 • Samarbejde om at skabe visioner, mål, muligheder, rum og rammer i et komplekst flersprogligt og kulturelt miljø
 • Betydning af vigtigheden af et inkluderende læringsmiljø
 • Indsigt i sammenhængen mellem nationale, lokale og skolens egne mål for tosprogede elevers deltagelsesmuligheder i fagundervisningen
 • Anvendelse og udvikling af metoder og modeller til implementering af arbejdet med andetsprogspædagogik i folkeskolens undervisning
 • Relevante problemstillinger og handlemuligheder for andetsprogspædagogik


Modulet er for dig, der

 • er lærer, pædagog eller varetager funktioner som koordinator eller faglig vejleder i forbindelse med tosprogsområdet i et generelt perspektiv samt i forhold til faget dansk som andetsprog