Del

Anvendt matematik (diplom)

Anvendt matematik er vigtig grundlæggende viden, når der arbejdes med problemstillinger i forbindelse med analysearbejde og produktion indenfor det bioteknologiske område.

På modulet anvendt matematik bliver der fokuseret på sammenhængen mellem de teoretiske beregninger og praktiske situationer, hvor de matematiske begreber kommer i anvendelse.
Modulet beskæftiger sig med grundlæggende matematiske discipliner inden for naturvidenskabelig basisviden som: Talforståelse, ligninger, forståelse for grafisk præsentation og funktioner.

Efter modulets afslutning vil den studerende, blandt andet, have tilegnet sig viden og kompetencer til at anvende relevante matematiske begreber til beregning af resultater fra analytisk, eller andet eksperimentelt arbejde, samt vælge og begrunde relevante matematiske løsninger til praksisnære problemstillinger. 

5Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Viden om matematiske begreber
  • Du kan opskrive og anvende simple matematiske modeller
  • Du kan anvende matematiske modeller til forklaring af eksperimentelle data

Bøger til undervisningen

  • Jensen, Niels Victor (2012). Matematik for adgangskursus ved ingeniørhøjskolerne, B1 - (2. udg).  Dafolo. 
  • Jensen, Niels Victor (2011). Matematik for adgangskursus ved ingeniørhøjskolerne, B2 - (2. udg.). Dafolo

 Modulet er for dig, der

vil videre i din karriere og har brug for mere viden og indsigt.

Du kan fx være:

  • Operatør eller tekniker
  • Laborant
  • Linjeleder, projekt- og teamleder


Almen kemi (fysisk kemi) er et obligatorisk modul i diplomuddannelsen i Bioteknologi, procesteknologi og kemi.
Modulet kan tages enkeltstående eller indgå i en hel diplomuddannelse.