Del

Anvendt matematik (diplom)

Modulet beskæftiger sig med grundlæggende matematiske discipliner inden for naturvidenskabelig basisviden: Talforståelse, ligninger, forståelse for grafisk præsentation, funktioner samt sandsynlighedsregning

Denne viden er en forudsætning for at kunne arbejde med problemstillinger i forbindelse med analysearbejde og produktion inden for det bioteknologiske område. Der fokuseres på sammenhængen mellem de teoretiske beregninger og praktiske situationer, hvor de matematiske begreber kommer i anvendelse.

5 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Viden om matematiske begreber
  • Du kan opskrive og anvende simple matematiske modeller
  • Du kan anvende matematiske modeller til forklaring af eksperimentelle dataModulet er for dig, der

vil videre i din karriere og har brug for mere viden og indsigt.

Du kan fx være:

  • Operatør eller tekniker
  • Laborant
  • Linjeleder, projekt- og teamleder


Almen kemi (fysisk kemi) er et obligatorisk modul i diplomuddannelsen i Bioteknologi, procesteknologi og kemi.
Modulet kan tages enkeltstående eller indgå i en hel diplomuddannelse.

Cxense Display