Del

Læringsforløb for dagplejere - Barnets første 1000 dage

Forløbet kvalificerer dagplejerne til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet i eget hjem.

Et styrket fokus på børn i udsatte positioners første 1000 dage kan være med til at mindske forskelle mellem de svagest stillede børn og gennemsnittet i børns sociale, emotionelle, sproglige og tidlige matematiske kompetencer.
Dette læringsforløb for dagplejere klæder dagplejeren på til arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn i 0 – 2 års alderen.

Læringsforløbet består af 5 undervisning dage, hvor fokus ligger på barnets første 1000 dage. Læringsdagene kvalificerer dagplejerne til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet i eget hjem med henblik på tidligt forebyggende indsats i barnets første 1000 dage.

Læringsforløbet tilrettelægges som et splitforløb, hvor dagplejerne mellem læringsdagene får lejlighed til at afprøve værktøjer til faglige vurderinger og ny pædagogisk praksis. 

Når dagplejerne har afsluttet forløbet er målet, at de:

 • Har viden om læringsmiljøets betydning for børns tidlige sociale, personlige og kognitive udvikling i barnets første 1000 dage
 • Kan skabe forebyggende og inkluderende pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet i eget hjem, der fremmer børn i udsatte positioners trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • Har viden om resiliensfremmende faktorer, der gør dagplejeren i stand til at skabe et resiliensfremmende læringsmiljø i eget hjem.  
 • Kan anvende et eller flere værktøjer til faglige vurderinger i tidlig indsats  
 • Kan identificere og håndtere dilemmaer, der kan opstå i samarbejdet om børn i udsatte positioner, når det pædagogiske arbejde udføres i eget hjem og nærmiljø
 • Har viden om betydningen af samarbejde med og inddragelse af forældre og kan i den sammenhæng skelne mellem faglige, personlige og private sfærer
 • Kan identificere tværprofessionelle potentialer og har kompetencer til at afdække hvilke tværprofessionelle samarbejdspartnere, der i den konkrete kommune er mulighed for at inddrage. 

Fagligt indhold

 • Barnets tidlige udvikling, relationer, samspil og grundlæggende behov 
 • Betydningen af tidlig indsats
 • Familier og børn i udsatte positioner 
 • Risikofaktorer og dagplejerens arbejde med at fremme resiliens 
 • Betydningen af samspillet mellem dagplejeren og børnene i forhold til børn i udsatte positioners trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • Værktøjer til faglige vurderinger ved tidlig indsats 
 • Identificering og håndtering af dilemmaer, der kan opstå i samarbejdet om børn i udsatte positioner, når det pædagogiske arbejde udføres i eget hjem og i nærmiljø
 • Samarbejde med forældre, herunder at styrke det tidlige og forebyggende arbejde i tæt samarbejde med barnets familie, netværk og nærmiljø 
 • Tværprofessionelt samarbejde mellem dagplejeren og øvrige relevante samarbejdspartnere  


Læringsforløbet er for:

Dagplejere i eget hjemTilmelding
Roskilde
3. marts 2021
Beskrivelse: Dette læringsforløb for dagplejere klæder dagplejeren på til arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn i 0-2 års alderen
Start dato: 3. marts 2021
Slut dato: 26. maj 2021
Tidsangivelse: 3/3 + 24/3 + 14/4 + 5/5 + 26/5
Tilmeldingsfrist: 20. januar 2021
Pris: 6.000,00 DKK
Konsulent:

Pia Beier Lund

7248 1553, pbl@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Vordingborg
3. marts 2021
Beskrivelse: Dette læringsforløb for dagplejere klæder dagplejeren på til arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn i 0-2 års alderen
Start dato: 3. marts 2021
Slut dato: 26. maj 2021
Tidsangivelse: 3/3 + 24/3 + 14/4 + 5/5 + 26/5
Tilmeldingsfrist: 20. januar 2021
Pris: 6.000,00 DKK
Konsulent:

Pia Beier Lund

7248 1553, pbl@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Roskilde
15. september 2021
Beskrivelse: Dette læringsforløb for dagplejere klæder dagplejeren på til arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn i 0-2 års alderen
Start dato: 15. september 2021
Slut dato: 8. december 2021
Tidsangivelse: 15/9 + 6/10 + 27/10 + 17/11 + 8/12
Tilmeldingsfrist: 4. august 2021
Pris: 6.000,00 DKK
Konsulent:

Pia Beier Lund

7248 1553, pbl@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Vordingborg
15. september 2021
Beskrivelse: Dette læringsforløb for dagplejere klæder dagplejeren på til arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn i 0-2 års alderen
Start dato: 15. september 2021
Slut dato: 8. december 2021
Tidsangivelse: 15/9 + 6/10 + 27/10 + 17/11 + 8/12
Tilmeldingsfrist: 4. august 2021
Pris: 6.000,00 DKK
Konsulent:

Pia Beier Lund

7248 1553, pbl@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Roskilde
9. marts 2022
Beskrivelse: Dette læringsforløb for dagplejere klæder dagplejeren på til arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn i 0-2 års alderen
Start dato: 9. marts 2022
Slut dato: 1. juni 2022
Tidsangivelse: 9/3 + 30/3 + 20/4 + 11/5 + 1/6
Tilmeldingsfrist: 26. januar 2022
Pris: 6.000,00 DKK
Konsulent:

Pia Beier Lund

7248 1553, pbl@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Vordingborg
9. marts 2022
Beskrivelse: Dette læringsforløb for dagplejere klæder dagplejeren på til arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn i 0-2 års alderen
Start dato: 9. marts 2022
Slut dato: 1. juni 2022
Tidsangivelse: 9/3 + 30/3 + 20/4 + 11/5 + 1/6
Tilmeldingsfrist: 26. januar 2022
Pris: 6.000,00 DKK
Konsulent:

Pia Beier Lund

7248 1553, pbl@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Deltagerne skal i læringsforløbet deltage i undervisning i 5 dage.  I forløbet løbende afprøves de nye faglige værktøjer i praksis mellem og efter de enkelte læringsdage. Endvidere anbefales det, at faglige ledere og/eller faglige fyrtårne understøtter forløbet før, under og efter undervisningen.