Del

Beskæftigelse og organisation

Få indsigt i organiseringen af arbejdsmarkedet og beskæftigelsessystemet og bliv bedre til at identificere problemer og løsninger i beskæftigelsesindsatsen.

En beskæftigelsespolitik i konstant bevægelse stiller store krav til kommunernes organisering af indsatserne. Organiseringen har stor betydning for både myndighed, virksomheder og borgere.

Med grundig viden om organiseringen af beskæftigelsesindsatsen kan du identificere problemer og løsninger, og gennemskue konsekvenserne ved de løbende forandringer i beskæftigelsesindsatsen.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • En indføring i organiseringen af det danske arbejdsmarked, herunder den danske aftalemodel og arbejdsmarkedets parter
  • Relevante metoder og teorier du kan bruge i praksis i dit arbejde med arbejdsmarkedet og beskæftigelsessystemet
  • Forståelse for de praktiske og teoretiske problemstillinger der vedrører organiseringen og styringen af arbejdsmarkedet, således at du kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med den fremtidige organisering af beskæftigelsesindsatsen
  • Kompetencer så du kan indgå i faglige og tværfaglige samarbejder og skabe nye muligheder på tværs af aktørerne på beskæftigelsesområdet.

Fagligt indhold

  • Implementering af arbejdsmarkedspolitik
  • Organiseringen, modernisering og styringen af beskæftigelsesindsatsen i teori og praksis
  • Arbejdsmarkedsovervågning som dokumentation og analyser af arbejdsmarkedets udvikling
  • Samspil mellem virksomheder, borgere og jobcenter, og øvrige aktører inden for beskæftigelsesområdet
  • Redskaber og juridiske rammer i beskæftigelsesindsatsen.


Modilet er for dig, der

arbejder i eller omkring beskæftigelsesindsatsen.