Del

Beskæftigelse og samfund

Bliv bedre til at videreudvikle beskæftigelsesindsatsen med fokus på de overordnede politiske rammer og mulighedsrum.

Beskæftigelsesområdet har stor betydning for samfundet, og udviklingen i arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik skaber forandringer i store dele af samfundet. Det er derfor vigtigt at have en forståelse for arbejdsmarkedets betydning og udvikling for at være på forkant med og rustet til samfundsmæssige forandringer i fremtiden.

5Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i aktuelle og fremtidige problemstillinger på beskæftigelsesområdet med henblik på dine handlemuligheder og juridiske rammer
  • Et fagligt grundlag for at vurdere, begrunde og træffe relevante beslutninger i forbindelse med myndighedsudøvelse i samarbejdet med borgere og virksomheder
  • Forståelse for sammenhængen mellem beskæftigelsespolitik og øvrige politikområder
  • Styrkede forudsætninger for at kunne indgå i en professionel rolle i mødet med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.

Fagligt indhold

  • Arbejdsmarkedets udvikling, dynamik og funktionsmåde
  • Relationen mellem beskæftigelsespolitik og øvrige politikområder
  • Teorier og viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelse
  • Understøttende redskaber til kvalificering af indsatsen i det professionelle arbejde.


Modulet er for dig, der

arbejder med beskæftigelsesområdet, enten som hovedopgave eller perifert, og ønsker større kendskab til de overordnede politiske rammer og mulighedsrum. Modulet er særligt relevant for dig, der ønsker at videreudvikle beskæftigelsesindsatsen.