Del

Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag

Få indsigt i det juridiske grundlag for beskæftigelsesindsatsen, så du kan udføre en korrekt sagsbehandling.

Danmark står over for den største økonomiske krise i nyere tid – tusindvis af mennesker har de seneste måneder mistet deres arbejde. På dette modul vil der være fokus på lovgivningens muligheder for at hjælpe de mange ledige hurtigt tilbage på arbejdet. På dette modul vil du få viden om muligheder for samarbejde med virksomheder, A-kasser og borgerne – dette for at sikre, at så mange af de ny-ledige kommer hurtigt tilbage i arbejde.

For at kunne udføre en hurtig, korrekt og professionel sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen, er det vigtigt, at du kender lovgivningens retningslinjer og rammerne for mulig optimering.

Modulet giver dig indblik i de lovgivningsmæssige rammer som bedst støtter op om dit arbejde med at få de mange nyledige i arbejde så hurtigt som muligt.

Dette modul har således ikke blot fokus på lovmedholdig sagsbehandling men også effektiv og positiv sagsbehandling så de mange ny-ledige ikke bliver langtidsledige.

10 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

Du vil få Indsigt i det juridiske grundlag for beskæftigelsesindsatsen, der stiller dig i spidsen for at kunne være med til at optimere sagsbehandling og processer med udgangspunkt i den senest lovgivning der trådte i kraft 1. januar 2020.

Evnen til at kunne anvende din viden og erfaring til at vurdere juridiske problemstillinger med henblik på at opstille løsningsmuligheder der støtter op om, en mere fordelagtig vej tilbage til beskæftigelse.

Viden om, hvilken lovgivning der skal benyttes i de forskellige faser af den lediges forløb.

Kompetencer til at vurdere, hvilke værktøjer der er relevante ved et givent tidspunkt for at opnå den bedste sagsbehandling, herunder viden om Løsningsfokuseret samtale og indsatser der vil være brugbart, særligt i forhold til de borgere der må skifte erhverv.

 


Fagligt indhold

  • Lovgivningens mange retningslinjer og rammer
  • Koordinering af indsatser på tværs af sektorer
  • Viden om fast-track ordninger
  • Borgerens muligheder for ejerskab i ejen sag og selvvalg af forløb
  • Det positive møde med borgerne, løsningsorienteret samtale og indsatser
  • Forvaltningsregler, herunder retssikkerhed og forvaltningslov


Modulet er for dig, der

Der arbejder med eller ønsker at arbejde kvalificeret med beskæftigelsesindsatsen og sikre, at du får et juridisk overblik over arbejdet med beskæftigelse.

Ønsker at være på forkant med udviklingen og vil sikre, at din sagsbehandling er korrekt