Del

Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske grundlag

Beskæftigelsesindsatsen er under forandring. Der er stort fokus på at forbedre og forenkle indsatsen - blandt andet gennem ensretning, ny økonomisk styring og nye digitale løsninger.

På dette modul forholder du dig til, hvordan du aktivt kan indgå i forandringsprocessen og være med til at implementere de nye regler, der kommer på området. På den måde kan du proaktivt skabe overblik over og implementere forandringen.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Værktøjer til at analysere og vurdere juridiske og økonomiske problemstillinger i beskæftigelsesindsatsen, så du kan navigere i nye love, krav og muligheder
  • Forståelse for juridisk og økonomisk metode så du kan fortolke og anvende relevant lovgivning inden for de politiske og økonomiske rammer
  • Indblik i indsatsens muligheder og rammer for fagligt udviklingsarbejde blandt andet mellem myndigheder og andre aktører.

Fagligt indhold

  • Lovgivning, juridisk metode, retssikkerhed og retslig regulering
  • Myndighedsudøvelse: Beslutning, begrundelse, lovgivning, klagevejledning
  • Forvaltningsret og god sagsbehandlingsskik
  • Beskæftigelses- og arbejdsmarkedslovgivningen
  • De formelle sagsbehandlingsregler, herunder habilitet, vejledningspligt, notatpligt, partshøring, aktindsigt, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt
  • Det positive møde med borgerne Behandling af personoplysninger, herunder indhentelse og videregivelse af oplysninger.


Modulet er for dig, der

arbejder med beskæftigelsesområdet i et jobcenter. Du interesserer dig for indsatsens udvikling, styring og nye samarbejdsmuligheder.Tilmelding
Campus Næstved
27. januar 2022
Start dato:27. januar 2022
Slut dato: 16. juni 2022
Adresse: Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist: 4. januar 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningsdatoer: 27/1, 3/3, 17/3, 31/3, 14/4, 28/4
Afleveringsdato: 26/5
Eksamensdato: 16/6

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her