Del

Bevægelse, trivsel og sundhed

Kvalificer dig til at varetage de udviklende, rådgivende og koordinerende funktioner i forbindelse med børn og unges bevægelse, trivsel og læring i skole og dagtilbud.

Med kravet om 45 minutters bevægelse dagligt i skolen og med den voksende opmærksomhed på betydningen af børn og unges bevægelse i det hele taget stilles der øgede krav til udvikling af bevægelseskultur og -vaner.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

  • med udgangspunkt i den nyeste viden inden for bevægelse, trivsel, motivation, inklusion og sundhed indgå i samarbejde med ledelse, forældre og kolleger om udvikling af bevægelseskulturen på skolen og i institutionen.

Fagligt indhold

  • Udvikling og implementering af en kultur, hvor bevægelse, trivsel og sundhed er en integreret del af skolens virke.
  • Samarbejde om at skabe visioner, mål, rum og rammer i et sundheds-, bevægelses- og trivselsperspektiv.
  • Skolens betydning for bevægelse, trivsel og sundhed i et samfundsmæssigt perspektiv.
  • Betydningen af fysiske aktivitet i sammenhæng med sundhed og trivsel.
  • Indsigt i sammenhængen mellem nationale, lokale og skolens egne mål for sundhed, bevægelse og trivsel i skolen.
  • Anvendelse og udvikling af metoder og modeller til implementering af arbejdet med sundhed, bevægelse og trivsel i skolen.
  • Sundhedspædagogisk og didaktisk viden og praksiserfaringer.
  • Relevante problemstillinger og handlemuligheder for sundhed, trivsel og bevægelse.


Modulet er for

  • lærere og pædagoger, der i forbindelse med medvikling af skolens og institutionen ønsker at få nye kompetencer til at udvikle og rådgive, koordinere og lede implementeringen af bevægelsestiltag i hverdagen.