Del

Bioorganisk kemi (diplom)

Modulet beskæftiger sig med grundlæggende bioorganiske stofgrupper (nukleinsyrer, proteiner, lipider, kulhydrater) og deres biologiske funktion samt med isomeri-forhold og metabolisme.

Denne viden er en forudsætning for at kunne arbejde med problemstillinger på det bio- og procesteknologiske område. Der fokuseres på sammenhængen mellem de teoretiske forhold og praktiske situationer, hvor bioorganisk kemi kommer i anvendelse.

5Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Viden om og forståelse af bioorganiske molekyler, deres funktion og opbygning samt deres anvendelse
  • Forståelse for hvordan bioorganisk kemi anvendes til problemløsning indenfor det bio- og procesteknologiske fagområde
  • Du kan udføre beregninger indenfor enzymkinetik og energiomsætning i levende celler
  • Du kan formidle bioorganiske problematikker til samarbejdspartnere
  • Du kan vælge og begrunde relevante løsninger til industrielle problemstillinger 
  • Du kan anvende bioorganske begreber i databehandlingen af eksperimentelle resultaterModulet er for dig, der

vil videre i din karriere og har brug for mere viden og indsigt.

Du kan fx være:

  • Operatør eller tekniker
  • Laborant
  • Ingeniør
  • Linjeleder, projekt- og teamleder


 

Bioorganisk kemi er et obligatorisk modul i diplomuddannelsen i Bioteknologi, procesteknologi og kemi.

Modulet kan tages enkeltstående eller indgå i en hel diplomuddannelse.

Cxense Display