Del

Bioorganisk kemi (biokemi) (diplom)

Bioorganisk kemi (biokemi) giver viden og forståelse om bioorganiske begreber, biomolekyler, deres funktion og opbygning samt deres anvendelse, hvilket er grundlæggende for arbejdet i det bio- og procesteknologiske fagområde.

Modulet beskæftiger sig med grundlæggende bioorganiske stofgrupper (nukleinsyrer, proteiner, lipider, kulhydrater) og deres biologiske funktion samt med isomeri-forhold og metabolisme.
Der fokuseres på modulet i sammenhængen mellem de teoretiske forhold og praktiske situationer, hvor bioorganisk kemi kommer i anvendelse.

Den studerende vil blandt andet tilegne sig værktøjer til at kunne udføre beregninger inden for enzymkinetik og energiomsætning i levende celler samt vælge og begrunde relevant bioorganiske løsninger til praksisnære problemstillinger. 

OBS: Få vores pakkepris ved tilmelding af Almen kemi og Bioorganisk Kemi.
Pakkepris i alt for disse to moduler: 13.500 kr.  
(Tilmeld dig samtidigt til de to moduler og opnå rabatten).

5Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Viden om og forståelse af bioorganiske molekyler, deres funktion og opbygning samt deres anvendelse
  • Forståelse for hvordan bioorganisk kemi anvendes til problemløsning indenfor det bio- og procesteknologiske fagområde
  • Du kan udføre beregninger indenfor enzymkinetik og energiomsætning i levende celler
  • Du kan formidle bioorganiske problematikker til samarbejdspartnere
  • Du kan vælge og begrunde relevante løsninger til industrielle problemstillinger 
  • Du kan anvende bioorganske begreber i databehandlingen af eksperimentelle resultaterModulet er for dig, der

vil videre i din karriere og har brug for mere viden og indsigt.

Du kan fx være:

  • Operatør eller tekniker
  • Laborant
  • Ingeniør
  • Linjeleder, projekt- og teamleder


 

Bioorganisk kemi er et obligatorisk modul i diplomuddannelsen i Bioteknologi, procesteknologi og kemi.

Modulet kan tages enkeltstående eller indgå i en hel diplomuddannelse.