Del

Børn og unges kultur

Er du professionelt optaget af børn og unges kultur? Du kan med dette modul få indblik i kunsten og kulturens dannelsesmæssige betydning i arbejdet med børn og unge.

Modulet bygger på visuel kulturteori, der med en antropologisk tilgang åbner for ideer og dybere forståelse af kreativ formidling for/med/af børn og unge, på fantasifuld og innovativ vis. Du vil få indsigt i den nyeste forskning på området, fx om kunst som social praksis, katalysator for læring og overskridende erkendelse. Du vil arbejde med netværksdannelse, der inddrager børn og unge i et kultursamarbejde med en institution, en interessegruppe eller en organisation. Samarbejdet vil munde ud i et formidlende kulturprojekt, der bygger på et projektdesign,  der fx inddrager dans, musik, drama, kunst mv., hvor også digitale medier anvendes i formidlingsarbejdet.

10 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul:

  • har du indsigt i kunst og pædagogik, og hvordan de sammen skaber  potentiale for kulturelle lærings- og udviklingsrum
  • har du viden om, hvordan du forholder dig til og vurderer kunstneriske aktiviteters demokratiske og dannelsesmæssige potentialer i pædagogisk praksis med en udvalgt målgruppe
  • har du indsigt i forholdet mellem kunstnerisk virksomhed og pædagogik og den betydning de tilsammen har for børn og unges sansning, følelse og generelle oplevelse af at være i verden
  • kan du udvikle projekter ud fra din forståelse af ny kulturteori, der bygger på samskabelse og deltagelse i kunst og kulturprojekter for børn og unge

Fagligt indhold

  • Vi arbejder med alsidig kunst og kulturformidling såvel for/med/af børn og unge

  • Forståelse for og viden om kulturens betydning for dannelsen af børn og unges identitet og livskvalitet
  • Kompetencer i at udvikle pædagogisk praksisformer med børn og unge gennem æstetiske udtryk og æstetiske fænomener

  • Kendskab til nyere kunst- og kulturprojekter for børn og unge
  • Indblik i børn og unges interesseområder inden for kunst, medier og kultur
  • Ideer såvel som erfaring med at stå for kunst- og kulturformidling for børn og unge


Modulet er for dig, der

er professionelt optaget af børn og unges kultur. Tilmelding
Campus Roskilde
18. august 2022
Start dato: 18. august 2022
Slut dato:  14. oktober 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2022
Supplerende oplysninger:  Undervisningstidspunkt: Torsdage/Fredage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her