Del

Børn og unges læreprocesser i pædagogiske læringsmiljøer

Vil du i samarbejde med børn og unge arbejde med deres trivsel, udvikling og læring?
Hvis ja, så er modulet stedet hvor du lærer at påtage dig ansvaret for at udvikle og gennemføre aktiviteter i forskellige lærings- og udviklingsrum som inddrager børn og unges perspektiver og hvor du får relevant pædagogisk viden.

Med det øgede fokus på læringsmiljøer har du her muligheden for at fordybe dig i at arbejde med tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af pædagogiske lærings- og udviklingsrum for børn og unge.

Du vil få indsigt i de pædagogiske drejninger der er sket i de grundlæggende begreber som dannelse, socialisering, læring og trivsel.

Du vil komme til at arbejde med pædagogiske mål og deres anvendelse i pædagogisk praksis.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Du får  inspirration af den nyeste viden og metoder inden for pædagogisk planlægning, pædagogiske programmer og metoder.
  • Du vil få ny viden om dannelse, opdragelse, læring og socialisering
  • Du vil få mulighed for at fordybe dig i børn og unges forskellige lærings- og udviklingsrum.

Fagligt indhold

  • Børne og ungdomskultur
  • Professionsforståelse 
  • Didaktisk teori 
  • Dannelses og læringsteori 
  • Socialiseringsteori


Modulet er for dig, der

  • er lærer eller pædagog eller varetager funktioner hvor børn og unges læring er en kerneopgave.
  • er ressourcemedarbejder, vejleder, konsulent der har en opgave i, at indgå i samarbejde med organisationer omkring børn og unges liv, kultur, trivsel og læreprocesser.