Del

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Vil du udvikle dine kompetencer og udvikle din faglighed i forhold til at tage ansvar for pædagogiske arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner?

Arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner kræver viden om levevilkår, udsathed og ikke mindst viden om og kompetencer til at kunne arbejde fagligt og professionelt med kommunikation og samarbejde.
Viden om og kompetence til at arbejde metodisk og fagligt at kunne begrunde metoder er en af grundstenene for at lykkes med de pædagogiske indsatser.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemgået dette modul, kan du:

 • formulere, diskutere og formidle centrale overvejelser i relation til valg af forskellige socialpædagogiske indsatsformer og indgå i tværfagligt samarbejde om udvikling af nye socialpædagogiske indsatser for børn, unge og familier i udsatte positioner
 • påtage sig ansvar for kommunikation og samarbejde med børn, unge og familier har viden om centrale teorier og begreber i forhold til levevilkår, muligheder og udvikling for børn, unge og familier i udsatte positioner
 • kende konventioner og lovgivning og har indsigt i socialpædagogiske indsatser i forhold til udsatte grupper
 • have viden om etiske perspektiver og magtrelationer i den professionelle indsats, og kan inddrage dette i forhold til pædagogiske indsatser og interventioner.
 • indhente viden om og analysere udsatte børns-, unges – og familiers egen oplevelse af deres situation
 • anvende og begrunde metodevalg i socialpædagogisk arbejde med børn og unge i udsatte positioner

Fagligt indhold

 • Modulet giver dig indsigt i centrale teorier og begreber i forhold til børn, unge og familier i udsatte positioner.
 • Socialpædagogiske indsatser i forhold til udsatte grupper
 • Kommunikation og samarbejde
 • Metoder til at indhente viden om børn, unge og familier i et brugerperspektiv
 • Etiske perspektiver og magtrelationer
 • Konventioner og lovgivning på området


Modulet er for dig, der

 • arbejder med børn og unge og familier i udsatte positioner.
 • kan være ansat som pædagog i social - og specialpædagogiske tilbud, i dagtilbud eller skole,
 • kan være ansat som lærer eller SSP-medarbejder


Tilmelding
Campus Roskilde
26. februar 2020
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 26. februar 2020
Slut dato: 16. juni 2020
Tidsangivelse: Tirsdage 13.30-17.00
Tilmeldingsfrist: 15. november 2019
Pris: 10.000,00 DKK
Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her

Cxense Display