Del

Børns sprogtilegnelse

Få inspiration til arbejdet med børns sprogtilegnelse og det sproglige og kommunikative læringsmiljø.

Modulet er egnet som det første af tre moduler undervejs til at blive sprogvejleder. Modulet vil give dig et grundlæggende vidensfundament om børns sprogtilegnelse og forskellige læringsmiljøers betydning for den sproglige og kommunikative tilegnelse.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, kan du bruge viden om sprogtilegnelse og -udvikling til at begrunde planlægning, gennemførsel og evaluering af en sprogindsats.

Du bliver i stand til at:

  • Planlægge sprogindsatser på individ- og gruppeniveau med afsæt i relevant forskning
  • Reflektere over forskellige læringsmiljøers betydning for børns sproglige udvikling
  • Indgå aktivt i tværfaglige sprogindsatser med afsæt i viden om sprogets opbygning
  • Indgå i samarbejde om sprogindsats for tosprogede børn
  • Evaluere børns sproglige udvikling og kommunikative færdigheder

Fagligt indhold

  • Modulet giver dig indsigt i kognitive, interaktionelle og sociale aspekter af børns sproglige og kommunikative udvikling
  • Typisk og atypisk sprogudvikling
  • Indikatorer på sprogvanskeligheder
  • Vurderingskriterier i sprogvurderingsmaterialer og -tests
  • Didaktiske modeller til planlægning og evaluering af sprogindsatser


Modulet er for dig, der

har særlige opgaver og ansvar i forhold til børns sproglige udvikling. Du arbejder fx som pædagog i dagtilbud.Tilmelding
Campus Roskilde
10. januar 2022
Start dato: 10. januar 2022
Slut dato:  20. juni 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 15. november 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisningstidspunkt: Mandage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her