Del

Børns sprogtilegnelse

Få inspiration til arbejdet med børns sprogtilegnelse og det sproglige og kommunikative læringsmiljø.

Modulet er egnet som det første af tre moduler undervejs til at blive sprogvejleder. Modulet vil give dig et grundlæggende vidensfundament om børns sprogtilegnelse og forskellige læringsmiljøers betydning for den sproglige og kommunikative tilegnelse.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, kan du bruge viden om sprogtilegnelse og -udvikling til at begrunde planlægning, gennemførsel og evaluering af en sprogindsats.

Du bliver i stand til at:

  • Planlægge sprogindsatser på individ- og gruppeniveau med afsæt i relevant forskning
  • Reflektere over forskellige læringsmiljøers betydning for børns sproglige udvikling
  • Indgå aktivt i tværfaglige sprogindsatser med afsæt i viden om sprogets opbygning
  • Indgå i samarbejde om sprogindsats for tosprogede børn
  • Evaluere børns sproglige udvikling og kommunikative færdigheder

Fagligt indhold

  • Modulet giver dig indsigt i kognitive, interaktionelle og sociale aspekter af børns sproglige og kommunikative udvikling
  • Typisk og atypisk sprogudvikling
  • Indikatorer på sprogvanskeligheder
  • Vurderingskriterier i sprogvurderingsmaterialer og -tests
  • Didaktiske modeller til planlægning og evaluering af sprogindsatser


Modulet er for dig, der

har særlige opgaver og ansvar i forhold til børns sproglige udvikling. Du arbejder fx som pædagog i dagtilbud.Tilmelding
Campus Roskilde
3. februar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 3. februar 2021
Slut dato: 30. juni 2021
Tidsangivelse: Onsdage kl. 09.00 - 14.30
Tilmeldingsfrist: 15. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Pia Beier Lund

7248 1553, pbl@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her