Del

Borgerinddragelse

Modulet er for dig der som sundhedsprofessionel ønsker at vide mere om sundhedsindsatser, hvor borgerens viden og aktive deltagelse har en fremtrædende rolle i sundhedsvæsenet.

Fremtidens sundhedsindsatser vil i stigende grad være rettet mod at svækkede borgere med komplekse sundhedsudfordringer og deres pårørende inddrages i beslutninger om og tager medansvar for borgerens sundhed, pleje og behandling. På modulet får du styrket dine kompetencer til at kunne inddrage borgernes viden og behov, evne til egenomsorg samt aktive deltagelse i pleje og behandlingen. 

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du gennemført dette modul, har du: 

  • fået udviklings- og forskningsbaseret viden om borgerinddragelse og hvordan den former samfundets og sundhedsvæsenets strategier og praksisser.
  • fået styrket dit kendskab til at kunne vurdere metoder til inddragelse af borgere og pårørende i fælles beslutninger og handlinger samt anvende metoder til systematisk borgerinddragelse i praksis
  • opnået kompetencer til at kunne håndtere og videreudvikle borgerinddragende indsatser i praksis
  • fået styrket din evne til at kunne påtage dig et fagligt ansvar for- og forholde dig kritisk til inddragelse af borgere og pårørende i pleje og behandling inde for rammerne af en professionel etik

Fagligt indhold

  • Borger- og pårørendeinddragelse – begreber og metoder
  • Anerkendende og involverende kommunikation
  • Empowerment/magt
  • Personcentreret pleje og behandling
  • Kommunikationstræning/simulation


Modulet er for dig, der

  • er sundhedsprofessionel som ønsker at udvikle dit teoretiske og praktiske grundlag for at inddrage borgere og pårørende i pleje - og behandlingsforløb, så de i videst mulige omfang kan håndtere sygdom og behandling i eget hjem.