Del

Brush up kursus for kliniske vejledere i ergo- og fysioterapi

Få nye perspektiver, metoder og redskaber, der understøtter din kliniske undervisning.

På dette 3-dages kursus er vi nysgerrige på nye perspektiver på klinisk undervisning. Vi bevæger os udforskende og undrende rundt om den kliniske underviserpraksis og tager livtag med centrale temaer i læring.

Det får du ud af kurset

På dette kursus vil du blive opdateret med

  • Ny viden om professionsidentitet, læring og undervisning i klinisk praksis
  • Nye perspektiver på din rolle som klinisk underviser
  • Nye modeller, metoder og redskaber til at understøtte din undervisning
  • Refleksion og erfaringsudveksling med andre kliniske undervisere

Derudover bidrager kurset til almindelig erfaringsudveksling med andre kliniske vejledere


Fagligt indhold

  • Teori, modeller begreber og koncepter i sundhedspraksis
  • Læring og undervisning i klinisk praksis
  • Profession og sundhedsprofessionel identitetsarbejde
  • Teori og praksis i professionsuddannelser
  • Refleksion og refleksivitet som redskab til udvikling af sundhedsprofessionel udøvelse
  • Omsætning af kursets teorier, modeller, metoder, redskaber og refleksioner til egen praksis

Vi arbejder med logbog som en metode til refleksion og læring gennem hele kursusforløbet.

Du bør derfor medbringe en notesbog, et hæfte, en pc eller andet, hvori du kan nedskrive

dine refleksioner, idéer, spørgsmål mv. 

Kurset består af en blanding af teoretiske oplæg, refleksioner og praktiske øvelser, hvor vi tager udgangspunkt i din praksis.Målgruppe

Dette kursus er for dig der arbejder som klinisk underviser og oplever et behov for at blive opdateret og få nye perspektiver, metoder og redskaber til din kliniske undervisning. Tilmelding
Campus Roskilde
30. september 2021
Start dato:30. september 2021
Slut dato: 14. oktober 2021
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 2. september 2021
Supplerende oplysninger: Målrettet kliniske undervisere i ergoterapi og fysioterapi
Undervisningsdatoer: 30.09, 07.10 samt 14.10 2021
Undervisningstidspunkt: kl. 9.00 - 15.00
Uddannelsessekretær: Louise Juhl Nielsen tlf. 72 48 28 17

Du bedes have betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 3.400,00 DKK
Tilmeld