Del

Brush up kursus for kliniske vejledere i ergo- og fysioterapi

Bliv opdateret med den sidste nye viden i relation til klinisk vejledning, sådan at du kan løfte de nye opgaver som kræves af en klinisk vejleder.

Det får du ud af kurset

På dette kursis vil du blive opdateret med

  • Den nyeste viden om forskellige former for feedback, refleksion, portfolio, kommunikation i en læringsmæssig sammenhæng
  • Ideer til værktøjer i relation til vejledning, læring, pædagogik og didaktik. 

Derudover bidrager kurset til almindelig erfaringsudveksling med andre kliniske vejledere


Fagligt indhold

  • Skriftlig og mundtlig, summativ og formativ feedback, feed-up og feedforward samt peer to peer.
  • Begreberne refleksion og portfolio
  • Kommunikation såvel mundtlig som skriftlig.
  • Perspektiver på vejledning, læring, arbejde med relationer, pædagogik og didaktik.

Der vil være små hjemmeopgaver til hver gang – en halv side der med afsæt i klinisk praksis, lægger op til den teori der tages afsæt i.Målgruppe

Dette kursus er for dig der arbejder som klinisk underviser i ergoterapi og fysioterapiog som har brug for et brush up kursus for at være helt up to date med den nyeste viden på feltet.Tilmelding
Campus Roskilde
30. september 2021
Start dato: 30. september 2021
Slut dato:  14. oktober 2021
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 2. september 2021
Supplerende oplysninger:  Målrettet kliniske undervisere i ergoterapi og fysioterapi
Undervisningsgange: 30.09, 07.10 samt 14.10 2021
Uddannelsessekretær: Louise Juhl Nielsen tlf. 72 48 28 17
Pris:  3.400,00 DKK
Tilmeld