Del

Brush up kursus for kliniske vejledere

Bliv opdateret med den sidste nye viden i relation til klinisk vejledning, sådan at du kan løfte de nye opgaver som kræves af en klinisk vejleder.

Det får du ud af kurset

På dette kursis vil du blive opdateret med

  • Den nyeste viden om forskellige former for feedback, refleksion, portfolio, kommunikation i en læringsmæssig sammenhæng
  • Ideer til værktøjer i relation til vejledning, læring, pædagogik og didaktik. 

Derudover bidrager kurset til almindelig erfaringsudveksling med andre kliniske vejledere


Fagligt indhold

  • Skriftlig og mundtlig, summativ og formativ feedback, feed-up og feedforward samt peer to peer.
  • Begreberne refleksion og portfolio
  • Kommunikation såvel mundtlig som skriftlig.
  • Perspektiver på vejledning, læring, arbejde med relationer, pædagogik og didaktik.

Der vil være små hjemmeopgaver til hver gang – en halv side der med afsæt i klinisk praksis, lægger op til den teori der tages afsæt i.



Målgruppe

Dette kursus er for dig der arbejder som klinisk vejleder og som har brug for et brush up kursus for at være helt up to date med den nyeste viden på feltet.



INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.