Del

Dansk sprog og sprogdidaktik

Er du danskvejleder eller har du og din skoleleder planer om at styrke vejledningen i faget dansk på din skole, så er denne uddannelsesretning og dette modul måske noget for dig?

På skolerne rundt omkring i vores region er de faglige vejledere godt i gang med at opbygge De Pædagogiske Læringscentre. Som Danskvejleder får du en betydningsfuld funktion sammen med skolens øvrige vejledere med at styrke vejledningsindsatsen både inden for skolens fagrække, men også inden for inklusion og trivsel.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

 • med din opnået viden aktivt styrke samarbejdet om udviklingen af danskundervisningen på skolen.

Fagligt indhold

 • Didaktiske valg og sprogpædagogiske metoder i undervisningen i dansk sprog og sprogbrug.
 • Sprogpædagogiske problemstillinger og vurdering af læremidler herunder særlige forhold, der knytter sig til dansk som andet sprog og lærerens opgave som sprogvejleder.
 • Udvikling af egen undervisningspraksis og dialog med kolleger om udvikling af undervisning i sprog.
 • Viden om sproget som system og sproget i brug.
 • Viden om sprogets funktioner og betydningspotentialer.
 • Forskellige teorier om tilegnelse af sproglige kompetencer og om sprogets betydning for børns udvikling og læring
 • Systematisk sproglig analyse og vurdering af moderne skrift- og talesprog.
 • Sprogbeskrivelse af tekster vha pragmatik, tekstlingvistik, semantik, syntaks, ordklasselære, morfologi og fonologi.
 • Elevproducerede tekster, mundtlige og skriftlige.


Modulet er for dig, der

 • underviser og vejleder i faget dansk
 • ønsker at uddanne sig til at varetage funktionen som danskvejleder. 


Tilmelding
Campus Vordingborg
25. august 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 25. august 2021
Slut dato: 8. december 2021
Tidsangivelse: Onsdage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 16. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her

.