Del

Dansk sprog og literacydidaktik

Er du danskvejleder eller har du og din skoleleder planer om at styrke vejledningen i faget dansk på din skole, så er denne uddannelsesretning og dette modul måske noget for dig?

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

 • med din opnået viden aktivt styrke samarbejdet om udviklingen af danskundervisningen på skolen.

Fagligt indhold

 • Didaktiske valg og sprogpædagogiske metoder i undervisningen i dansk sprog og sprogbrug.
 • Sprogpædagogiske problemstillinger og vurdering af læremidler herunder særlige forhold, der knytter sig til dansk som andet sprog og lærerens opgave som sprogvejleder.
 • Udvikling af egen undervisningspraksis og dialog med kolleger om udvikling af undervisning i sprog.
 • Viden om sproget som system og sproget i brug.
 • Viden om sprogets funktioner og betydningspotentialer.
 • Forskellige teorier om tilegnelse af sproglige kompetencer og om sprogets betydning for børns udvikling og læring
 • Systematisk sproglig analyse og vurdering af moderne skrift- og talesprog.
 • Sprogbeskrivelse af tekster vha pragmatik, tekstlingvistik, semantik, syntaks, ordklasselære, morfologi og fonologi.
 • Elevproducerede tekster, mundtlige og skriftlige.


Modulet er for dig, der

 • underviser og vejleder i faget dansk
 • ønsker at uddanne sig til at varetage funktionen som danskvejleder. 


Tilmelding
Campus Roskilde
25. august 2021
Start dato:25. august 2021
Slut dato:  8. december 2021
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:15. juni 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Onsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her