Del

Data - det nye sort?

Vil du have stærkere kompetencer til at arbejde med data og empiriindsamling, og de med understøtte kvalificering af praksis og dokumentation af praksis?

Der stilles krav til kvalitet i pædagogisk praksis, og i dette er der fokus på datainformeret praksis og metodedokumentation. Datainformeret praksis handler om at blive klogere på egen praksis gennem identifikation, indsamling og anvendelse af empiri.

Undervejs i forløbet vil du igangsætte egne undersøgelser for derved at blive trænet i dels at vurdere eksisterende data, dels at få øje på, hvor man med rette kan nuancere data med egne uddybende undersøgelser og dermed få ny og mere detaljeret viden inden for et givent område.

1,5 Ects point Kursus

Det får du ud af kurset

Når du har deltaget på dette kursus vil du

  • have indsigt i og kompetence til at arbejde datainformeret
  • have kompetence til at igangsætte egne empiriundersøgelser i din praksis og arbejde med udvikling af eksisterende praksis. fx. udviklingsplaner med fokus på børns/unges og voksnes trivsel/læring
  • kunne skabe ny viden og ny praksis på baggrund af dataindsamling og analyse

Fagligt indhold

  • Hvad kendetegner "god praksis"
  • Forståelser og perspektiver på data - hvad er data, og hvordan kan forskellige slags data anvendes
  • Metoder til analyse og bearbejdning af data
  • Data og undersøgelse af praksis som kvalificering af pædagogisk praksis og dømmekraft


Kurset er for dig, der

  • er pædagog eller lærer i skolen
  • er pædagog eller lærer på et dagtilbud 
  • er pædagog eller lærersocial  på en specialpædagogisk institution


Tilmelding
Campus Roskilde
21. marts 2019
Start dato: 21. marts 2019
Slut dato: 23. maj 2019
Tidsangivelse: Torsdag kl. 13.45-17.30
Tilmeldingsfrist: 15. februar 2019
Pris: 7.500,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Charlotte Bülow Møller

7248 1253, cbm@pha.dk

Kurset kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her

Cxense Display