Del

Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

Skal du være fagligt fyrtårn i arbejdet med den styrkede læreplan og være med til at fremme faglig refleksion og udvikling i dagtilbuddet, med fokus på læringsmiljøer?

Diplommodulet udvikler det faglige fyrtårns kompetencer til at indgå som faglig ressourceperson og forandringsagent, der kan hjælpe lederen med at facilitere fornyelses- og forandringsprocesser af det pædagogiske arbejde på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul, kan du: 

  • Bidrage til udvikling og forankring af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud
  • initiere et samarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring med forældre og øvrige samarbejdspartnere
  • Have viden om lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser vedrørende den pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag
  • I samarbejde med kollegaer og ledelse organiserer og arbejder du helhedsorienteret med læreplanstemaerne så de, set fra et barneperspektiv, er sammenhængende og tematisk forbundne
  • Didaktisk tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, der medtænker børns perspektiv og deltagelse, herunder inddragelse af børn i udsatte positioner
  • Bidrage til en evalueringskultur præget af meningsfuld dokumentation af sammenhængen mellem praksis i det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring

Fagligt indhold

  • Viden om læringsmiljøers betydning for børns trivsel, dannelse og udvikling
  • Viden om forældresamarbejde og metoder til samarbejdet
  • Viden om og metoder til undersøgelse af pædagogisk praksis med henblik på datainformeret udvikling af praksis
  • Evalueringsteori - og metode


Modulet er for dig, der

har eller er tiltænkt en særlig funktion ift. at fremme faglig refleksion og udvikling i daginstitutionen. Som fagligt fyrtårn(sammen med lederen) bidrager du systematisk i samarbejde med ledelsen til at fremme pædagogiske processer og forløb i dagtilbuddet med fokus på den styrkede læreplan og udvikling af læringsmiljøet.Tilmelding
Campus Vordingborg
1. februar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 1. februar 2021
Slut dato: 6. september 2021
Tidsangivelse: Mandage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Roskilde
2. februar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 2. februar 2021
Slut dato: 2. september 2021
Tidsangivelse: Tirsdage 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 16. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Pia Beier Lund

7248 1553, pbl@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Slagelse
3. februar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 3. februar 2021
Slut dato: 1. september 2021
Tidsangivelse: Onsdage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Roskilde
13. september 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 13. september 2021
Slut dato: 28. marts 2022
Tidsangivelse: Mandage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Slagelse
14. september 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 14. september 2021
Slut dato: 29. marts 2022
Tidsangivelse: Tirsdage 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Vordingborg
15. september 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 15. september 2021
Slut dato: 30. marts 2022
Tidsangivelse: Onsdage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her