Del

Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

Skal du være fagligt fyrtårn i arbejdet med den styrkede læreplan og være med til at fremme faglig refleksion og udvikling i dagtilbuddet, med fokus på læringsmiljøer?

Diplommodulet udvikler det faglige fyrtårns kompetencer til at indgå som faglig ressourceperson og forandringsagent, der kan hjælpe lederen med at facilitere fornyelses- og forandringsprocesser af det pædagogiske arbejde på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul, kan du: 

  • Bidrage til udvikling og forankring af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud
  • initiere et samarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring med forældre og øvrige samarbejdspartnere
  • Have viden om lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser vedrørende den pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag
  • I samarbejde med kollegaer og ledelse organiserer og arbejder du helhedsorienteret med læreplanstemaerne så de, set fra et barneperspektiv, er sammenhængende og tematisk forbundne
  • Didaktisk tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, der medtænker børns perspektiv og deltagelse, herunder inddragelse af børn i udsatte positioner
  • Bidrage til en evalueringskultur præget af meningsfuld dokumentation af sammenhængen mellem praksis i det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring

Fagligt indhold

  • Viden om læringsmiljøers betydning for børns trivsel, dannelse og udvikling
  • Viden om forældresamarbejde og metoder til samarbejdet
  • Viden om og metoder til undersøgelse af pædagogisk praksis med henblik på datainformeret udvikling af praksis
  • Evalueringsteori - og metode


Modulet er for dig, der

har eller er tiltænkt en særlig funktion ift. at fremme faglig refleksion og udvikling i daginstitutionen. Som fagligt fyrtårn(sammen med lederen) bidrager du systematisk i samarbejde med ledelsen til at fremme pædagogiske processer og forløb i dagtilbuddet med fokus på den styrkede læreplan og udvikling af læringsmiljøet.Tilmelding
Campus Roskilde - i samarb med Roskilde Kommune
8. september 2020
Start dato: 8. september 2020
Slut dato: 18. maj 2021
Tidsangivelse: 8/9, 29/9, 27/10, 17/11, 8/12, 5/1-21, 2/2-21, 2/3-21, Opg. aflevering 11/5-21, prøve 18/5-21
Tilmeldingsfrist: 7. september 2020
Konsulent:

Pia Beier Lund

7248 1553, pbl@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Conni Elisabeth Gram

7248 1431, coel@pha.dk

Campus Vordingborg
1. februar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 1. februar 2021
Slut dato: 6. september 2021
Tidsangivelse: Mandage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Slagelse
3. februar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 3. februar 2021
Slut dato: 1. september 2021
Tidsangivelse: Onsdage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Roskilde
13. september 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 13. september 2021
Slut dato: 28. marts 2022
Tidsangivelse: Mandage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2021
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Slagelse
14. september 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 14. september 2021
Slut dato: 29. marts 2022
Tidsangivelse: Tirsdage 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2021
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Vordingborg
15. september 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 15. september 2021
Slut dato: 30. marts 2022
Tidsangivelse: Onsdage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2021
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her