Del

Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

Skal du være fagligt fyrtårn i arbejdet med den styrkede læreplan og være med til at fremme faglig refleksion og udvikling i dagtilbuddet, med fokus på læringsmiljøer?

Diplommodulet udvikler det faglige fyrtårns kompetencer til at indgå som faglig ressourceperson og forandringsagent, der kan hjælpe lederen med at facilitere fornyelses- og forandringsprocesser af det pædagogiske arbejde på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul, kan du: 

  • Bidrage til udvikling og forankring af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud
  • initiere et samarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring med forældre og øvrige samarbejdspartnere
  • Have viden om lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser vedrørende den pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag
  • I samarbejde med kollegaer og ledelse organiserer og arbejder du helhedsorienteret med læreplanstemaerne så de, set fra et barneperspektiv, er sammenhængende og tematisk forbundne
  • Didaktisk tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, der medtænker børns perspektiv og deltagelse, herunder inddragelse af børn i udsatte positioner
  • Bidrage til en evalueringskultur præget af meningsfuld dokumentation af sammenhængen mellem praksis i det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring

Fagligt indhold

  • Viden om læringsmiljøers betydning for børns trivsel, dannelse og udvikling
  • Viden om forældresamarbejde og metoder til samarbejdet
  • Viden om og metoder til undersøgelse af pædagogisk praksis med henblik på datainformeret udvikling af praksis
  • Evalueringsteori - og metode


Modulet er for dig, der

har eller er tiltænkt en særlig funktion ift. at fremme faglig refleksion og udvikling i daginstitutionen. Som fagligt fyrtårn(sammen med lederen) bidrager du systematisk i samarbejde med ledelsen til at fremme pædagogiske processer og forløb i dagtilbuddet med fokus på den styrkede læreplan og udvikling af læringsmiljøet.INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.