Del

Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

Skal du være fagligt fyrtårn i arbejdet med den styrkede læreplan og være med til at fremme faglig refleksion og udvikling i dagtilbuddet, med fokus på læringsmiljøer?

Diplommodulet udvikler det faglige fyrtårns kompetencer til at indgå som faglig ressourceperson og forandringsagent, der kan hjælpe lederen med at facilitere fornyelses- og forandringsprocesser af det pædagogiske arbejde på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul, kan du: 

  • Bidrage til udvikling og forankring af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud
  • initiere et samarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring med forældre og øvrige samarbejdspartnere
  • Have viden om lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser vedrørende den pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag
  • I samarbejde med kollegaer og ledelse organiserer og arbejder du helhedsorienteret med læreplanstemaerne så de, set fra et barneperspektiv, er sammenhængende og tematisk forbundne
  • Didaktisk tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, der medtænker børns perspektiv og deltagelse, herunder inddragelse af børn i udsatte positioner
  • Bidrage til en evalueringskultur præget af meningsfuld dokumentation af sammenhængen mellem praksis i det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring

Fagligt indhold

  • Viden om læringsmiljøers betydning for børns trivsel, dannelse og udvikling
  • Viden om forældresamarbejde og metoder til samarbejdet
  • Viden om og metoder til undersøgelse af pædagogisk praksis med henblik på datainformeret udvikling af praksis
  • Evalueringsteori - og metode


Modulet er for dig, der

har eller er tiltænkt en særlig funktion ift. at fremme faglig refleksion og udvikling i daginstitutionen. Som fagligt fyrtårn(sammen med lederen) bidrager du systematisk i samarbejde med ledelsen til at fremme pædagogiske processer og forløb i dagtilbuddet med fokus på den styrkede læreplan og udvikling af læringsmiljøet.Tilmelding
Campus Roskilde
10. januar 2022
Start dato:10. januar 2022
Slut dato: 20. juni 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:15. november 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Mandage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Slagelse
12. januar 2022
Start dato:12. januar 2022
Slut dato: 22. juni 2022
Adresse: Søndre Stationsvej 30 4200 Campus Slagelse
Tilmeldingsfrist:15. november 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Onsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Vordingborg
12. januar 2022
Start dato:12. januar 2022
Slut dato: 22. juni 2022
Adresse: Kuskevej 1 B 4760 Vordingborg
Tilmeldingsfrist:15. november 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Onsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Roskilde
3. august 2022
Start dato: 3. august 2022
Slut dato: 14. december 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Onsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her