Del

Dialogbaseret formidling af kunst og kultur

Vil du blive en stærkere formidler inden for kunst og kultur, er kendskab til teori om den dialogbaserede tilgang helt central.

Centralt for en dialogbaseret tilgang til formidling er medinddragelse og medansvar. Ud fra dialogisk lærings- og formidlingsteori vil vi undersøge, hvordan dialoger og aktiv deltagelse kan være mulige veje til større demokratiske oplevelser og medborgerskab. På modulet stiller vi derfor det retoriske kompas ind på dialogbaseret formidling med fokus på dialoger mellem formidler og gruppe samt mellem børn og unge.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul,

  • har du tilegnet dig viden og opnået færdigheder om dialogbaseret formidling på basis af samspillet mellem teori og empiri
  • har du viden om formidling og kan på et reflekteret grundlag analysere og vurdere din egen og andres dialogbaserede formidling
  • kan du komponere samtaler og dialogbaserede tilgange til kunst- og kulturmøder
  • har du afprøvet dig selv i praksis og har fået kompetencer i at anvende og udvikle metoder, der egner sig til at udvikle dig som en stærkere afsender med kontakt til din målgruppe

Fagligt indhold

Gennem teori og praksis arbejder vi med begreber som:

  • Flerstemmighed og enstemmighed
  • Tilegnelse og deltagelse
  • Afsender- og modtagerorienteret

Herudover lærer du at undersøge forskellige tilgange til nyfortolkning af kunstneriske og kulturelle udtryk gennem:

  • Visuelle fremstillinger (fx tegning, skrivning)
  • Kropslige fremstillinger (fx performances og dramatiseringer)
  • Håndværksmæssige fortolkninger og nye medieringer


Modulet er for dig, der

har særlige opgaver med kunst- og kulturformidling for børn og unge.