Del

Digitale teknologier i de erhversrettede uddannelser

Arbejder du med undervisningen på ungdomsuddannelserne og ønsker du at tilrettelægge og gennemføre undervisning, hvor de digitale teknologier indgår som en central del af undervisningsaktiviteterne?

Vil du videreudvikle dine forudsætninger for at kunne anvende digital teknologi i undervisning og læring? På modulet lærer du at håndtere digitale teknologier i et didaktisk og læringsteoretisk perspektiv på ungdomsuddannelserne.

Dette modul er et meget populært valgmodul på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse, da du som studerende undersøger og afprøver forskellige anvendelse af digitale teknologier i din egen praksis som lærer. Du har mulighed for at være med i en studiegruppe, hvor I observerer hinandens undervisning og giver kollegial vejledning og feedback efterfølgende.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul, kan du:

  • undersøge og afprøve forskellige anvendelse af digitale teknologier i din egen praksis som lærer.
  • sammen med din studiegruppe observere hinandens undervisning og give kollegial vejledning og feedback efterfølgende. 

Fagligt indhold

  • Digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på erhvervsuddannelser.
  • Valg og begrundelse for valg af digitale teknologier.
  • Vurdering og formidling af problemstillinger om digitale teknologier i en erhvervspædagogisk kontekst.
  • Viden om hvad digitale teknologier betyder for didaktik og læring.
  • Teorier og metoder om digitale teknologier i undervisning og læring.
  • Digital dannelse og webetik. 


Modulet er for dig, der

  • underviser i ungdomsuddannelsesregi, fx SOSU, EUD o.l. 
  • ønsker at påtage sig ansvar for anvendelse af digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring på din arbejdsplads i både fagligt og tværfagligt samarbejde med kolleger.


Tilmelding
Campus Roskilde
2. september 2021
Start dato: 2. september 2021
Slut dato: 15. december 2021
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 6. august 2021
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her