Del

Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelse

De digitale teknologier har for længst fundet vej ind på erhvervsskolerne, både gennem mobilen i elevernes baglomme, øget brug af læringsplatforme og gennem øget krav til brug af teknologi i fagene.

På modulet Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser arbejder vi med dine digitale kompetencer som underviser, både i forhold til formidling af stoffet og i forhold til at inddrage deltagerne i produktion, deling og samarbejde.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, har du: 

 • opnået viden om forskellige, konkrete digitale værktøjers potentialer i forhold til undervisning og læring
 • konkrete erfaringer fra arbejde med digitale teknologier i forbindelse med planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningen
 • nye kompetencer i forhold til udvælgelse af relevante teknologier i undervisningen

Fagligt indhold

 • Digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på erhvervsuddannelser
 • Distribuering af læreren ved hjælp af video og podcast
 • Gamification og brug af spil i undervisning
 • Stilladsering af læring ved brug af læringsplatforme
 • Samarbejde og deling
 • Evaluering og feedback
 • Relationer og it
 • Digital dannelse og webetik


Modulet er for dig, der

 • underviser i ungdomsuddannelsesregi, fx SOSU, EUD o.l.
 • ønsker at påtage dig ansvar for anvendelse af digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring på din arbejdsplads i både fagligt og tværfagligt samarbejde med kolleger