Del

Digitaliseringsprojekter

Bliv klogere på hvordan den offentlige sektor forstår digitaliseringsprojekter og få værktøjer til, hvordan du udnytter brugeres og borgeres ressourcer, så de kommer succesfuldt med på den digitale rejse.

Digitaliseringen har åbnet op for mange nye løsninger i velfærdssamfundet. Men det kan være en udfordring at få alle til “med på vognen” og sikre, at digitalisering virker efter intentionen.

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

 • Indsigt i hvordan du kører effektive digitaliseringsprojekter fra start til slut
 • Viden og læring om de erfaringer, der er gjort fra andre projekter
 • Viden og kompetencer til at styre efter gevinster og få en god involveringsproces med inddragelse af både kolleger, borgere og andre interessenter
 • Viden om de politiske spilleregler, så du som deltager i velfærdsteknologi- eller digitaliseringsprojekter er godt klædt på.
 • Redskaber til at skabe succesfulde involveringsprocesser
 • Bevidsthed om de strategiske og lovgivningsmæssige rammer, herunder udbud
 • Kompetencer til at vurdere om teknologi kan give gevinster for din kerneopgave.

Fagligt indhold

 • Offentlige lineære projektmodeller
 • Analysemetoder
 • Udbudsscenarier
 • Implementeringsstrategier
 • Supplering af den lineære projektmodel med iterative elementer og brugerinvolverende metoder


Modulet er for dig, der

arbejder med projekter i forbindelse med digitalisering.