Del

Docenttiltrædelsesforelæsning ved ph.d. Eva Pallesen

Til markering af Eva Pallesens tiltrædelse som docent ved Center for Ledelse og Oplevelsesdesign inviterer centeret til forelæsning med efterfølgende reception

Ledelse af kreativitet og fællesskab

De seneste årtiers tænkning i offentlig styring har sat fokus på ledelsens forpligtelse til at sætte mål, dokumentere og følge op på resultater af offentlig virksomhed. Dette har skabt et fokus på, hvordan vi kan måle eller på anden måde dokumentere hvorvidt offentlige aktiviteter fører til de opstillede mål.

Til gengæld er der andre væsentlige sider af offentlig værdiskabelse som er faldet i baggrunden: Hvordan kan vi fx forstå den værdi som velfærdsorganisationer (fx en daginstitution eller en kommune) skaber ud fra deres status som fællesskaber? Hvordan kan ledelse understøtte en organisations modtagelighed for kreativitet og nytænkning?

I forelæsningen skitseres nogle dominerende idestrømninger i offentlig ledelse og styring de sidste årtier – og det diskuteres hvor disse strømninger har efterladt os i forhold til at forstå og tænke begreber som ’kreativitet’ og ’fællesskab’ i relation til offentlig ledelse. Med afsæt i nuværende og kommende aktiviteter i forskningsmiljøet Ledelse og Organisering af Velfærdsinnovation, søger forelæsningen at give et bud på hvorfor professionshøjskole-forskning i ledelse og organisering har en vigtig rolle at spille netop her.

Eva Pallesen har siden juli 2018 været ansat som docent og forskningsleder for FoU-prioriteringen: Ledelse og organisering af veldfærdsinnovation ved Center for Ledelse og Oplevelsesdesign. Eva er uddannet cand. scient.pol. og ph.d. fra CBS i 2015 med ph.d.-afhandlingen: In the rhythm of welfare creation der handlede om ledelse af rum for kreativitet i det borgernære velfærdsarbejde. Eva har derudover været ansat i Undervisningsministeriet og på Professionshøjskolen København (tidl. Metropol), samt været chef for metode- og analyse udvikling i Danmarks Evalueringsinstitut EVA, hvor hun har været ansat i 11 år.
Målgrupper

Alle er velkomne – forelæsningen er for alle interesserede: Fagfæller, forskere, samarbejdspartnere i Region Sjælland  og studerende

Tilmeldingsfrist:  19. oktober 2018, kl. 12:00Tilmelding
26. oktober 2018
12:30 - 14:15

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
Cxense Display