Del

Docenttiltrædelsesforelæsning ved ph.d. Jesper Frederiksen

Til markering af Jesper Frederiksens tiltrædelse som docent ved forskningsmiljøet ’Det nære sundhedsvæsen’ inviterer Center for Sygepleje til tiltrædelsesforelæsning med efterfølgende reception.

De gode viljer i et sundhedsvæsen under forandring

Som følge af udviklingen i demografi, udgifter og behandlingsmuligheder er sundhedsvæsnet i dag præget af markante forskydninger i opgaverne mellem det specialiserede og det nære sundhedsvæsen. En række aktuelle politiske strategier (de gode viljer) fx samarbejde, sammenhæng og inddragelse orienterer forandringerne, i nær sammenhæng med et kombineret økonometrisk og evidensbaseret styringsparadigme. 

Men hvilken betydning har det for sygeplejerskernes arbejde? Og hvordan tilgodeser det de store grupper ældre borgere og kronisk syge patienter, der i kraft af forandringerne skal have pleje- og behandling i det nære sundhedsvæsen?

Forelæsningen har særligt fokus på:

  • Virkningerne af de senere års styringsstrategier på sundhedsområdet
  • Forandringer i sundhedsvæsenet
  • Styring gennem aktuelle politiske strategier
  • Ændringer af sygeplejerskens arbejde
  • Udfordringen i det nære sundhedsvæsen
  • Udvikling af indsatser der kan løfte opgaverne i det nære sundhedsvæsen

Om docenten

Jesper Frederiksen har en professionsbaggrund som sygeplejerske og som underviser og har arbejdet med sygeplejerskeuddannelsen siden 2008, som ansat i det tidligere UCC.

Jesper Frederiksen er lektorkvalificeret og forskeruddannet i samarbejde med RUC.

I sin forskning har han bl.a. været optaget af: 

  • Hvordan forskellige politiske strategier omsættes på institutionelt niveau, som led i styringen, organiseringen og ledelsen af det sundhedsprofessionelle arbejde. Herunder har han lavet analyser af dokumenter om tværprofessionelt samarbejde, sammenhængende patientforløb, patientinddragelse og utilsigtede hændelser.
  • Hvordan sektorovergange påvirker patientforløbet, i projekt om ældres medicin ved overgang fra hospital til hjemmepleje/plejehjem, samt på psykiatriområdet om overgang mellem behandlings- og socialpsykiatrien.
  • Hvordan sociale forskelle hos sundhedsprofessionelle påvirker patientforløbstilbuddet til skrøbelige ældre.

Derudover er han også optaget af generisk udvikling og beskrivelse af metoder som en måde at koble forskningsbaseret viden og praksis.Målgruppe

Alle er velkomne – forelæsningen er for alle interesserede: Fagfæller, forskere, samarbejdspartnere i Region Sjælland og studerende.Tilmeld dig her
18. juni 2019
15:00 - 16:00

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
Cxense Display