Del

Docenttiltrædelsesforelæsning ved ph.d. Niels Westergaard

Til markering af Niels Westergaards tiltrædelse som docent ved bioanalytikeruddannelsen inviterer Center for Engineering and Science til tiltrædelsesforelæsning med efterfølgende reception.

Personlig medicin – meget mere end bare generne

Personlig medicin er et begreb, som typisk bruges sammen med bestemmelse af den enkelte patients genetiske profil, og denne profils betydning for sygdomsforløb og behandling.

Personlig medicin bør dog nok opfattes som et mere omfattende helhedsbegreb med en række komplekse faktorer ud over den genetiske profil, såsom ”rigtig” anvendelse af lægemidler i forhold til alder, køn, lever/nyrefunktion, følgesygdomme, polyfarmaci og sidst - men ikke mindst - patientens præferencer.

Forelæsningen vil perspektivere nogle af de problematikker, der ligger i ovenstående og skitsere muligheder for hvordan bioanalytikere og andre professioner hos Professionshøjskolen Absalon kan bidrage med nye tiltag og løsninger. 

Om docenten

Niels Westergaard er farmaceut, ph.d og dr.pharm og har igennem hele sin karriere arbejdet indenfor det sundhedsvidenskabelige område både nationalt og internationalt med forskning, udvikling og sundhedsinnovation i større farmaceutiske virksomheder, biotekvirksomheder, samt på apotek, og har af flere omgange været ansat på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet




Målgrupper

Alle er velkomne – forelæsningen er for alle interesserede: Fagfæller, forskere, samarbejdspartnere i Region Sjælland og studerende.

Kom og bliv klogere på lægemiddeludviklingsprocessen og de udfordringer, der ligger i at give den rigtige medicin til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt



Tilmelding
4. februar 2019
14:30 - 15:30

Campus Næstved
Parkvej 190
4700 Næstved
Cxense Display