Del

Elever med særlige behov i matematikundervisningen

Kvalificer dig til at varetage de udviklende, vejledende og rådgivende funktioner af kolleger og elever i forhold til særlige behov i matematikundervisningen.

På dette modul vil du blive inspireret af den nyeste viden inden for undervisning af elever med særlige behov i matematikundervisningen.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

På dette modul får du med udgangspunkt i praksis, konkrete værktøjer koblet med teori der kan anvendes i planlægningen af matematikundervisningen for elever med særlige behov.

Når du har gennemført modulet, kan du informere og vejlede kolleger og ledelse om relevante pædagogiske indsatser i relation til elevers vanskeligheder ved læring af matematik. 

Du bliver i stand til at:

  • Kortlægge elevens opfattelse, holdning, forudsætninger, potentiale og motivation
  • Vejlede om undervisningstiltag for elever med særlige behov
  • Planlægge differentieret undervisning
  • Identificere behov for støttemuligheder og hjælpemidler

Fagligt indhold

  • Teorier om elevers vanskeligheder ved læring af matematik.
  • Anvendelse af observationer, interview, spørgeskemaer og test til kortlægning af forudsætninger og potentialer hos elever med særlige behov.
  • Internationale og nationale forskningsresultater om læring hos og undervisning af elever med særlige behov.
  • Teorier om tidlig indsats og inklusion
  • Differentierede undervisningsmetoder og relevante hjælpemidler på baggrund af konkrete behov. Støttemuligheder i og uden for skolen til elever med særlige beho


Modulet er for dig der:

  • Er lærer og ønsker at få nye kompetencer til at udvikle, rådgive, vejlede og koordinere og lede arbejdet med indsatser for børn med særlige behov i matematikfaget.


Tilmelding
Roskilde
26. august 2020
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 26. august 2020
Slut dato: 9. december 2020
Tidsangivelse: Onsdage 09.00 - 14.30
Tilmeldingsfrist: 25. august 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her