Del

Elever med særlige behov i matematikundervisningen

Kvalificer dig til at varetage de udviklende, vejledende og rådgivende funktioner af kolleger og elever i forhold til særlige behov i matematikundervisningen.

På dette modul vil du blive inspireret af den nyeste viden inden for undervisning af elever med særlige behov i matematikundervisningen.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

På dette modul får du med udgangspunkt i praksis, konkrete værktøjer koblet med teori der kan anvendes i planlægningen af matematikundervisningen for elever med særlige behov.

Når du har gennemført modulet, kan du informere og vejlede kolleger og ledelse om relevante pædagogiske indsatser i relation til elevers vanskeligheder ved læring af matematik. 

Du bliver i stand til at:

  • Kortlægge elevens opfattelse, holdning, forudsætninger, potentiale og motivation
  • Vejlede om undervisningstiltag for elever med særlige behov
  • Planlægge differentieret undervisning
  • Identificere behov for støttemuligheder og hjælpemidler

Fagligt indhold

  • Teorier om elevers vanskeligheder ved læring af matematik.
  • Anvendelse af observationer, interview, spørgeskemaer og test til kortlægning af forudsætninger og potentialer hos elever med særlige behov.
  • Internationale og nationale forskningsresultater om læring hos og undervisning af elever med særlige behov.
  • Teorier om tidlig indsats og inklusion
  • Differentierede undervisningsmetoder og relevante hjælpemidler på baggrund af konkrete behov. Støttemuligheder i og uden for skolen til elever med særlige beho


Modulet er for dig der:

  • Er lærer og ønsker at få nye kompetencer til at udvikle, rådgive, vejlede og koordinere og lede arbejdet med indsatser for børn med særlige behov i matematikfaget.