Del

Engelsk som kulturteknik

Underviser du i engelsk i grundskolen og ønsker du at videreuddanne dig inden for dit fag samt vejlede kolleger inden for det engelske sprogs funktioner, så er dette modul i uddannelsesretningen Engelskvejleder måske noget for dig.

Som engelskvejleder får du en central rolle i udviklingen engelskfagets didaktik og evalueringskultur samt muligheden for at være med til at igangsætte og stimulere den faglige debat samt implementere udviklingsarbejder på din skole.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

  • analysere og fortolke tekster samt planlægge litteraturpædagogisk arbejde
  • analysere og diskutere global kommunikation på målsproget
  • påtage sig ansvar for at etablere internationale kontakter samt udvikle internationalt samarbejde
  • anvende sin viden om det engelske sprogs struktur og brug til evaluering og feedback med henblik på at fremme elevers sproglige bevidsthed, produktion og progression 
  • beherske målsprog og –sprogbrug
  • udtrykke sig nuanceret med valg af passende register og syntaks i forhold til genre og kontekst

Fagligt indhold

  • Viden om det engelske sprogs historie og udbredelse og dets varierede former og funktioner som første- eller andetsprog, fremmedsprog, internationalt sprog
  • Viden om lingua franca i en globaliseret, demokratisk kontekst
  • Viden om litteraturens kultur- og samfundsmæssige aspekter


Modulet er for dig, der

  • underviser og vejleder i undervisningsfaget engelsk i grund- og ungdomsskolen