Del

Evaluering i organisationer

Vil du blive stærkere til at arbejde med evalueringspraksis, der tager afsæt i en datainformeret tilgang og som vil styrke dine kompetencer til meningsfuld dokumentation?

I dag er der krav til fagprofessionelles kompetencer til, at dokumentere faglighed og om at kunne arbejde og dokumentere faglig udvikling, der er funderet i en datainformeret praksis.

Evaluering, dokumentation og faglig udvikling bliver helt central for at kunne imødekomme disse krav- og for at kunne udvikle høj faglig kvalitet i arbejdet. 

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, vil du gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering have opnået kompetencer til at:

  • Gennemføre og begrunde beslutninger vedrørende evaluering i organisationer
  • Udvikle evalueringsdesign, og deltage i evalueringsarbejde i praksis med afsæt i viden og forskning inden for feltet
  • Dokumentere evalueringspraksis

Fagligt indhold

  • Indføring i evaluering og evalueringsparadigmer
  • Evaluering perspektiveret i forhoid til organisationer - på individ-,organisations-og samfunds niveau
  • Evalueringsmodeller og designs
  • Datainformeret praksis og dataindsamling
  • Evaluering og dokumentation - i et etisk perspektiv


Modulet er for dig, der

er pædagog, lærer eller anden form for fagprofessionel, der arbejder i pædagogiske organisationer og virksomheder.Tilmelding
Campus Vordingborg
19. april 2021
Beskrivelse: Fuldtid
Start dato: 19. april 2021
Slut dato: 18. juni 2021
Tidsangivelse: Mandage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 28. februar 2021
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Roskilde
13. september 2021
Beskrivelse: Pakkeudbud
Start dato: 13. september 2021
Slut dato: 24. januar 2022
Tidsangivelse: Mandage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 16. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her