Del

Evaluering i organisationer

Vil du blive stærkere til at arbejde med evalueringspraksis, der tager afsæt i en datainformeret tilgang og som vil styrke dine kompetencer til meningsfuld dokumentation?

I dag er der krav til fagprofessionelles kompetencer til at dokumentere faglighed og om at kunne arbejde og dokumentere faglig udvikling, der er funderet i en datainformeret praksis.

Evaluering, dokumentation og faglig udvikling bliver helt central for at kunne imødekomme disse krav- og for a kunne udvikle høj faglig kvalitet i arbejdet. 

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet vil du gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering have opnået kompetencer til at:

  • gennemføre og begrunde beslutninger vedrørende evaluering i organisationer
  • udvikle evalueringsdesign, og deltage i evalueringsarbejde i praksis med afsæt i viden og forskning inden for feltet
  • dokumentere evalueringspraksis

Fagligt indhold

  • Indforing i evaluering og evalueringsparadigmer
  • Evaluering perspektiveret i forhoid til organisationer - på individ-,organisations-og samfunds niveau
  • Evalueringsmodeller og designs
  • Datainformeret praksis og dataindsamling
  • Evaluering og dokumentation - i etisk perspektiv


Målgruppe

Moduler er for pædagoger og lærere og andre fagprofessionelle, der arbejder i pædagogiske organisationer og virksomheder.Cxense Display