Del

Evaluering i organisationer

Vil du blive stærkere til at arbejde med evalueringspraksis, der tager afsæt i en datainformeret tilgang og som vil styrke dine kompetencer til meningsfuld dokumentation?

I dag er der krav til fagprofessionelles kompetencer til, at dokumentere faglighed og om at kunne arbejde og dokumentere faglig udvikling, der er funderet i en datainformeret praksis.

Evaluering, dokumentation og faglig udvikling bliver helt central for at kunne imødekomme disse krav- og for at kunne udvikle høj faglig kvalitet i arbejdet. 

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, vil du gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering have opnået kompetencer til at:

  • Gennemføre og begrunde beslutninger vedrørende evaluering i organisationer
  • Udvikle evalueringsdesign, og deltage i evalueringsarbejde i praksis med afsæt i viden og forskning inden for feltet
  • Dokumentere evalueringspraksis

Fagligt indhold

  • Indføring i evaluering og evalueringsparadigmer
  • Evaluering perspektiveret i forhoid til organisationer - på individ-,organisations-og samfunds niveau
  • Evalueringsmodeller og designs
  • Datainformeret praksis og dataindsamling
  • Evaluering og dokumentation - i et etisk perspektiv


Modulet er for dig, der

er pædagog, lærer eller anden form for fagprofessionel, der arbejder i pædagogiske organisationer og virksomheder.