Del

Eventledelse

Lær hvordan du professionelt designer, gennemfører og evaluerer professionelle møder og events. Synes du at de mange aktører i eventorganiseringen, de nye teknologiske muligheder, og kommunikation på flerstrengede kanaler gør eventledelsen svær? Så vil du sætte pris på dette modul.

Møde- og eventindustrien vækster i Danmark, både i storbyerne med nye multiarenaer, hoteller og venues, men også i landdistrikterne med deres autentiske kulturarvsmiljøer og kyst- og naturområder. De teknologiske muligheder påvirker både form og indhold. Der kræves nye arbejdsgange og værktøjer når events, konferencer og andre arrangementer skal udvikles og eksekveres. Modulet eventledelse giver en grundig procesforståelse baseret på både teori og praksis og giver mulighed for at arbejde målrettet med deltagernes egne cases og udfordringer.

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Du lærer at lede alle eventens faser i overensstemmelse med de opstille målsætninger. Du opnår en grundig forståelse for projektets faser, fra koncept-/idéudvikling, økonomi og planlægning over produktion og implementering til evaluering – herunder for samarbejdet med leverandører og andre eksterne interessenter. Du bliver klædt på til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og lærer hvordan du prioriterer og argumenterer for events strategiske betydning og vægtning internt og eksternt.


Fagligt indhold

  • Eventens væsentlige rolle i oplevelsesøkonomien, herunder arbejdet med andre projektdeltagere
  • Eventdesign og evaluering 
  • Eventledelse og risikovurdering
  • Eventøkonomi
  • Teknologiens og digitaliseringens betydning for eventindustrien


Modulet er både til dig,

der har brug for basale værkstøjer til at organisere møder og events, og til dig der har erfaringen, men mangler indsigt i nye formater og kreative løsninger.
Du kan være freelancer, fra et eventbureau, et hotel & konferencested, et museum, en kulturinstitution eller en international vækstvirksomhed.