Del

Facilitering af tværfaglig læring, samarbejde og refleksion

Bliv rustet til at skabe nye tværfaglige forløb for uddannelsessøgende via facilitering af læring, samarbejde og refleksion blandt uddannelsessøgende. Få løftet læring på tværs med henblik på en samlet og kvalificeret opgaveløsning omkring patienten.

Det får du ud af kurset

Du vil på kurset blive styrket yderligere i dine pædagogiske kompetencer og med faciliteringsmetoder i relation til tværfaglig læring, samarbejde og refleksion som udgangspunkt, vil du opnå at:

 • anvende metoder og værktøjer i facilitering af tværfaglig vejlednings- og undervisningspraksis
 • bidrage til et godt tværfagligt læringsmiljø, hvor der læres med, af og om hinanden
 • anerkende, understøtte og inddrage uddannelsessøgendes erfaringer og faglige perspektiver
 • inddrage og styrke uddannelsessøgende i at arbejde tværfagligt og skabe fælles læring omkring patientforløbene
 • understøtte teamudviklingsprocesser gennem facilitering af grupper på tværs af uddannelsessøgendes faggrupper
 • være rollemodel for tværfaglig læring, samarbejde og refleksion i egen praksis.


Forløbet har fokus på

 • Metoder i facilitering
 • Læring, samarbejde og refleksion mellem faggrupper
 • Teamudviklingsprocesser
 • Implementering og fastholdelse af tværfaglig vejledning

Faciliteringsforløbet tilrettelægges tæt på praksis med henblik på praksisnærhed og øget transferværdi, og vil finde sted lokalt på regionens hospitaler. Deltagerne inddeles i mindre grupper og arbejder i disse grupper under hele forløbet.

Forløbet består af følgende elementer:

 1. Kick-off (uge 46). Ledere inviteres med.
 2. Facilitering i mindre grupper (uge 47/48)
 3. Facilitering i mindre grupper (uge 48/49)
 4. Facilitering og observation i vejledningspraksis (uge 50)
 5. Læringsseminar (uge 51). Ledere og uddannelseskonsulenter inviteres med.

 

Tid og sted

Faciliteringsforløbet foregår i ugerne 46-51 på følgende datoer:

Kick-off og læringsseminar:

 • Afholdes for SUH Køge og Holbæk Sygehus hhv. d. 11/11 og d. 15/12 klokken 11.30-14.00 online på Zoom (deltagere får tilsendt link via e-boks)
 • Afholdes for Slagelse psykiatri og somatik samt Nykøbing Falster Sygehus hhv. d. 12/11 og d. 16/12 klokken 11.30-14.00 online på Zoom (deltagere får tilsendt link via e-boks)

  Ledere til Kick-off og læringsseminarer tilmelder sig her

Øvrige datoer afholdes som følgende:

 • SUH Roskilde på ZBC Roskilde: 16/11 klokken 8.30-14.30, 30/11 klokken 8.30-14.30, 8/12 (eget arbejdssted, tidsrum planlægges selv)
 • SUH Køge på ZBC Køge: 18/11 klokken 8.30-14.30, 1/12 klokken 8.30-14.30, 8/12 (eget arbejdssted, tidsrum planlægges selv)
 • Holbæk Sygehus på PHA, Campus Holbæk: 17/11 klokken 8.30-14.30, 25/11 klokken 8.30-14.30, 8/12 (eget arbejdssted, tidsrum planlægges selv)
 • Næstved Sygehus på PHA, Campus Næstved: 24/11 klokken 8.30-14.30, 2/12 klokken 8.30-14.30, 8/12 (eget arbejdssted, tidsrum planlægges selv)
 • Slagelse Sygehus på ZBC Slagelse: 17/11 klokken 8.30-14.30, 1/12 klokken 8.30-14.30, 8/12 (eget arbejdssted, tidsrum planlægges selv)
 • Nykøbing Falster Sygehus på PHA, Campus Nykøbing F.: 19/11 klokken 8.30-14.30, 3/12 klokken 8.30-14.30, 8/12 (eget arbejdssted, tidsrum planlægges selv)


Målgruppe

Vejledere indenfor sundhedsfaglige professioner og fag, ansat på hospitaler i Region Sjælland.