Del

Fagdidaktik og klasseledelse

Er du nysgerrig på, hvordan dit fag og klasseledelse kan kobles, så din undervisning løfter sig?

Gennem de sidste 10 år er det blevet tydeligere, at lærerens evne til at klasselede, har stor betydning for elevernes læring og trivsel. En kombination af velbegrundet fagdidaktik og reflekteret klasseledelse vil højne kvaliteten af din undervisning. På den baggrund kan du håndtere debatter om uddannelse og læring - fx med ledelse, kollegaer, elever eller forældre - langt mere kvalificeret.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

gennem dette modul udvikles dine kompetencer til at 

  • mestre undervisningstilrettelæggelse
  • anvende fagdidaktiske begreber analyse af forskning og handling i pædagogisk praksis
  • etablere og begrunde anvendelse af kommunikationsformer i klasserummet, som understøtter opstillede undervisningsmål

Fagligt indhold

  • klasseledelsestilgange i teori og praksis
  • undervisningskonstituenter
  • samspil mellem klasseledelse og fagdidaktik


Moduler er for dig, der

  • er lærer og pædagog og ønsker at udvikle og styrke dine kompetencer indenfor klasseledelse. 
  • er faglig leder vejleder og ønskler udvide din vejledningspraksis til også at understøtte kollegaernes udvikling af deres klasseledelse.