Del

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud

Bliv klogere på datainformeret ledelse, og hvordan du udvikler en evalueringskultur i forbindelse med “Stærke dagtilbud”.

Den styrkede læreplan medfører større krav til en systematisk refleksion og vurdering af den pædagogiske praksis, og hvordan læringsmiljøerne har effekt for børns trivsel, dannelse og læring. På modulet lærer du, hvordan forskningsinformeret viden, data og dokumentation kan understøtte såvel egen som medarbejdernes professionelle dømmekraft.

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Det er målet, at du:

  • Lærer forskellige videns- og forskningsinformerede tilgange og metoder til at arbejde undersøgende og reflekterende med udvikling af sammenhænge mellem læringsmiljø og børns trivsel, dannelse og læring
  • Lærer at undersøge og vurdere pædagogisk praksis systematisk med henblik på løbende udvikling af læringsmiljøer inden for givne rammer og vilkår
  • Lærer at lede og udvikle en evalueringskultur, hvor data og dokumentation indgår meningsfuldt i analyser, refleksioner og vurderinger af sammenhængen mellem pædagogisk praksis og børns trivsel, dannelse og læring
  • Kan identificere udviklings- og læringsbehov med henblik på at skabe organisatorisk kapacitet til udvikling af kvalitet i dagtilbud

Fagligt indhold

  • Kvalitet i dagtilbud – i forhold til lovgivning, kommunale og lokale strategier og indsatser
  • Forskningsinformeret viden om kvalitet i dagtilbud og om udvikling af sammenhænge mellem pædagogisk praksis og børns trivsel, dannelse og læring
  • Evaluerings- og dokumentationsformer - forskellige kvantitative og kvalitative metoder i dagtilbud
  • Effektmål og måling af kvalitet i dagtilbud


Modulet er for dig, der

er leder i daginstitutioner og dagpleje, samt dagplejepædagog med fagligt ledelsesansvar. Det kan også være du er område- og klyngeledere eller pædagogisk konsulent, der ønsker at lære mere om de nyeste tiltag i den faglige og pædagogiske ledelse af dagtilbud.