Del

Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

Bliv klogere på dagtilbudsreformen om "Stærke dagtilbud" og de udfordringer den får for den daglige pædagogiske ledelse.

Den styrkede læreplan medfører nogle grundlæggende forandringer i arbejdet med børns læringsmiljøer, og hvordan de gavner børnenes trivsel, dannelse og læring. På modulet lærer du at håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med den styrkede læreplan. Du lærer at lede og facilitere medarbejderne, med henblik på at udvikle den pædagogiske praksis til gavn for børns trivsel, dannelse og læring.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Det er målet, at du:

  • Får viden om baggrund og indhold i den styrkede læreplan og hvordan den bidrager til at udvikle kvaliteten af børns læringsmiljøer
  • Lærer at anvende pædagogisk-didaktiske metoder, der styrker kvaliteten af børns læringsmiljøer
  • Lærer at lede og facilitere med henblik på at udvikle systematisk refleksion, som gavner medarbejdernes professionelle dømmekraft
  • Lærer at håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke den pædagogiske praksis

Fagligt indhold

  • Samfundsmæssige rammer for den styrkede læreplan og udvikling af læringsmiljøer for børn
  • Forskellige ledelsesformer og styringsteknologier samt deres muligheder og effekter på pædagogisk praksis i dagtilbud
  • Faglig ledelse og pædagogisk-didaktiske redskaber til at understøtte den styrkede læreplan
  • Faglig ledelse af refleksion og læring med henblik på at udvikle børns læringsmiljøer
  • Ledelse af forandring og udvikling af pædagogiske fællesskaber og professionel pædagogisk praksis


Modulet er for dig, der

er leder i daginstitutioner og dagplejer, samt dagplejepædagog med fagligt ledelsesansvar. Det kan også være du er område- og klyngeledere eller pædagogisk konsulent, der ønsker at lære mere om de nyeste tiltag i den faglige og pædagogiske ledelse af dagtilbud.