Del

Faglig vejledning i skolen

Ønsker du at opnå kompetencer i rammesætning og procesledelse af fagdidaktiske udviklingsprocesser i din organisation samt at mestre anvendelsen af forskellige vejledningsfaglige tilgange og positioner i din praksis.

På modulet faglig vejledning i skolen bliver du rustet til at kunne indgå i, facilitere og udvikle samarbejdet omkring faget eller det faglige områdes udvikling på din skole.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

  • rammesætte, lede og evaluere kollegiale udviklingsprocesser
  • mestre kommunikative kompetencer i forhold til at etablere og facilitere det fagdidaktiske udviklingsarbejde
  • reflektere over og håndtere valg og etiske dilemmaer i samarbejdet med dine kolleger

Fagligt indhold

  • praksislæringsteori – herunder organisatoriske betingelser for læreprocesser
  • vejledningsteori, -metoder og procesledelse
  • pædagogisk udviklingsarbejde, evalueringsteori og metode
  • iagttagelsespositioner og interaktionsprocesser i samarbejdet


Modulet er for dig, der

  • varetager funktioner som ressourceperson, koordinator og faglige vejleder i skolen