Del

Faglig vejledning i skolen

Ønsker du at opnå kompetencer i rammesætning og procesledelse af fagdidaktiske udviklingsprocesser i din organisation samt at mestre anvendelsen af forskellige vejledningsfaglige tilgange og positioner i din praksis.

På modulet faglig vejledning i skolen bliver du rustet til at kunne indgå i, facilitere og udvikle samarbejdet omkring faget eller det faglige områdes udvikling på din skole.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

  • rammesætte, lede og evaluere kollegiale udviklingsprocesser
  • mestre kommunikative kompetencer i forhold til at etablere og facilitere det fagdidaktiske udviklingsarbejde
  • reflektere over og håndtere valg og etiske dilemmaer i samarbejdet med dine kolleger

Fagligt indhold

  • praksislæringsteori – herunder organisatoriske betingelser for læreprocesser
  • vejledningsteori, -metoder og procesledelse
  • pædagogisk udviklingsarbejde, evalueringsteori og metode
  • iagttagelsespositioner og interaktionsprocesser i samarbejdet


Modulet er for dig, der

  • varetager funktioner som ressourceperson, koordinator og faglige vejleder i skolen


Tilmelding
Campus Roskilde
27. januar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 27. januar 2021
Slut dato: 2. juni 2021
Tidsangivelse: Onsdage 9.00 - 14.30
Tilmeldingsfrist: 15. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her