Del

Fagspecifikt kursus for praktiklærere – on-line!

Få kompetencer til kvalificering og udvikling af skolens praktikkultur

Kursets indhold tager udgangspunkt i deltagererfaringer, studerendes praktikforløb samt modulet Praktikvejledning på den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD).

Praktiklæreren og den praktikansvarlige er centrale samarbejdspartnere omkring de studerendes forløb i skolen som del af en læreruddannelse. Kursets formål er, at deltagerne tilegner sig kompetencer til at vejlede de lærerstuderende i praktikken samt give grundlag for at bedømme kompetencemålsprøven.

Kurset er på 30 timer fordelt på fem enkelte dage. Mellem de fem dage er der tid til observationer og afprøvninger i egen vejledningspraksis.

1,5 Ects point Kursus

Det får du ud af kurset

  • Viden om vejledningsværktøjer
  • Arbejde med kommunikationsformer
  • Koblinger mellem teorier om læring og praksis
  • Netværk med andre praktiklærere

Fagligt indhold

  • Didaktik i teori og praksis
  • At undervise i og diskutere klasseledelse
  • Belyse 'relationsarbejde' mellem forskning og skolevirkelighed
  • Vejledningsteori og praktikeksamen

Program

Dag 1: Praktikvejledning – og faget i læreruddannelsen
Didaktik, klasseledelse og relationskompetence. Skolen som en lærende organisation og praktikkens placering i læreruddannelse og skolehverdag. Oplæg fra lærere, studerende m.fl.

Dag 2: Elevernes- og de studerendes læringsprocesser
Observations- og dataindsamlingsmetoder, analyse og udvikling af praksis.
At skrive en case, lave interviews, udforme spørgeskema, bruge video og professionsport folio

Dag 3: Vejledningsteori, -metoder   og kommunikationsformer 
Vejledningsfaser, spørgeteknikker, etik og krav til vejledningsgrundlag

Dag 4: Kriterier for bedømmelse af praktik
Kriterier for bedømmelse, kravet til at bestå praktikken, krav til den skriftlige opgave, den     mundtlige prøve, censors/skoleeksaminators/PHA-eksaminators opgave ved prøven.

Dag 5:  Læring gennem vejledning og samarbejde i praktiklærernetværk
Aktuelle udfordringer i teams, skoler, læreruddannelsen. Evaluering og fremtidsperspektiver!


Kurset er for dig, der

gerne vil udvikle og kvalificere praktikforløb på din skole til gavn for elever, studerende, dig selv og dine kolleger.Tilmelding
Synkron online-undervisning
16. november 2020
Beskrivelse: Fagspecifikt kursus i praktikvejledning for lærere
Start dato: 16. november 2020
Slut dato: 8. marts 2021
Tidsangivelse: 16/11, 24/11, 16/12, 4/3, 8/3
Tilmeldingsfrist: 3. november 2020
Pris: 6.800,00 DKK
Konsulent:

Anette Møller Hansen

7248 1270, amha@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk