Del

Fagspecifikt kursus for praktiklærere – delvist on-line!

Få kompetencer til kvalificering og udvikling af dig som nuværende eller kommende praktiklærer.

Praktiklæreren er central i de studerendes praktikforløb på skolen, der også er de studerendes uddannelsessted, og praktiklæreren er dermed en vigtig partner i læreruddannelsen.

Kursets formål er, at deltagerne tilegner sig kompetencer til at vejlede de lærerstuderende i praktikken og at give praktiklæreren grundlag for at eksaminere og bedømme til kompetencemålsprøven.

Kurset er organiseret som en vekselvirkning mellem fremmøde og online undervisning. Kurset er organiseret med kursusgange før, under og efter praktikperioden, så observationer og afprøvninger i egen vejledningspraksis bliver inddraget.

Varighed: 30 timer.

1,5Ects pointKursus

Det får du ud af kurset

  • Viden om praktik som fag med egne kompetencemål i læreruddannelsen
  • Praktiklærerens rolle og opgave
  • Viden om observationsmetoder og vejledningsstrategier
  • Kompetencer til at eksaminere til praktikprøven
  • Netværk med andre praktiklærere.

Fagligt indhold

  • Vejledningsteori
  • Praktikevaluering, eksamination og bedømmelse
  • Didaktik i teori og praksis
  • At undervise i og diskutere klasseledelse
  • Belyse relationsarbejde mellem forskning og skolevirkelighed

Program

1: Fremmøde uge 1: 6.1. 2021 kl. 9:00 – 15:00:
Faget praktik og skolen som uddannelsessted. Didaktik, klasseledelse og relationskompetence. Skolen som en lærende organisation og praktikkens placering i læreruddannelse og skolehverdag. Oplæg og øvelser

2: Online uge 2
Praktiklærerens rolle og opgave i forbindelse med de studerendes læreprocesser 
Observationsmetoder, analyse og udvikling af praksis. Aktionslæring og støtte til brug video og professionsportfolio som led i de studerendes læreproces.

3: Online uge 3
Vejledningsstrategier
Vejledningsfaser, spørgeteknikker, etik og vejledningsgrundlag og trepartssamtale.

4: Online uge 5
Kriterier for bedømmelse af praktik
Kriterier for bedømmelse, kravet til at bestå praktikken, krav til den skriftlige opgave, den mundtlige prøve, censors/skoleeksaminators/UC-eksaminators opgave ved prøven.

5: Fremmøde uge 16, 21.4. 2021, 9:00 – 15:00 
Erfaringsopsamling og samarbejde i praktiklærernetværk
Aktuelle udfordringer i teams, skoler, læreruddannelsen. Evaluering og fremtidsperspektiver!


Kurset er for dig, der

gerne vil udvikle og kvalificere praktikforløb på din skole til gavn for elever, studerende, dig selv og dine kolleger.


Undervisere

Dorte Palm og Tine Sofie Højrup, praktikkoordinatorer, læreruddannelsen i Absalon.


INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 5. marts 2021.