Del

Flersprogethed og andetsprogstilegnelse

Kvalificerer dig til at varetage opgaven med at vejlede lærere, pædagoger og skoleledelse om flersprogede elevers tilegnelse af andetsproget, dansk med særligt fokus på flersprogede elevers sprogtilegnelse både i et individ- og holdperspektiv på en skole præget af sproglig såvel som kulturel diversitet. Formålet er at have en særlig opmærksomhed rettet mod sproglig vejledning af skolens lærere, pædagoger og ledelse i et sprogtilegnelsesperspektiv.

Du vil få nye kompetencer til at kunne analysere og vurdere flersprogede elevers sprogtilegnelse med henblik på at understøtte deres fortsatte udvikling.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

 • med dine opnåede kompetencer understøtte flersprogede elevers faglige progression og sociale udvikling i skolen
 • anvende teorier og forsknings- og udviklingsarbejder om tosprogethed og andetsprogstilegnelse til at udvikle egen praksis
 • følge og støtte tosprogede børn, unge og voksnes tilegnelsesproces

Fagligt indhold

 • Teorier og forskning om andetsprogstilegnelse 
 • Teorier om kognitive, interaktionelle og sociale og socialpsykologiske aspekter ved andetsprogstilegnelse.
 • Teorier om sprogtilegnelsesstrategier 
 • Sprogtilegnelse i et fagundervisningsperspektiv
 • Metoder og modeller til implementering af handle- og udviklingsplaner i forhold til andetsprogstilegnelse
 • Sprogpædagogisk teori til at understøtte udvikling og implementering af en sprogpædagogik
 • Samarbejde om at skabe visioner, mål, muligheder, rum og rammer i et komplekst flersprogligt og kulturelt miljø
 • Betydning af systematisk arbejde med elevernes egen forståelse af deres sprogtilegnelse
 • Sammenhængen mellem nationale, lokale og skolens egne mål for flersprogede elevers faglige og sproglige progression
 • Anvendelse og udvikling af metoder og modeller til implementering af arbejdet med dansk som andetsprog
 • Refleksion som omdrejningspunkt for faglig og didaktisk udvikling samt problemstillinger og handlemuligheder i dansk som andetsprog


Modulet er for dig, der

 • er lærer, pædagog
 • varetager funktioner som dansk som andetsprogslærer i almen- og basisundervisningen samt evt. modtagelsesklasser


Tilmelding
Campus Roskilde
27. august 2021
Start dato:27. august 2021
Slut dato: 10. december 2021
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:15. juni 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Fredage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her