Del

Fødevarekvalitet

Øg dit kendskab til fødevarekvalitet og bliv klædt på til at samarbejde om udviklingstiltag og optimering i din egen praksis

Modulet sætter fokus på fødevarebranchens og øvrige aktørers arbejde med fødevarekvalitet. Det sker ved at belyse kompleksiteten i kvalitetsbegrebet, identificere faktorer, der har indflydelse på fødevarekvalitet, samt hvordan forskellige aktører i fødevarekæden kan optimere fødevarekvaliteten.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du får indsigt i fødevarekvalitetsbegrebets kompleksitet, konkrete produktionsflow, kvalitetsoptimerende målsætninger og programmer, og forstår hvilken betydning forskellige kvalitetsopfattelser har for arbejdet med fødevarer i dit eget praksisfelt
 • Du bliver klædt på til at kunne identificere, dokumentere og formidle relevante målsætninger for optimering af fødevarekvalitet, samt undersøge og anvende konkrete kvalitetskriterier ift. indsatser i dit eget praksisfelt.
 • Du lærer at udvælge relevante forsknings- og undersøgelsesmetoder, analysere og vurdere fødevarers kvaliteter, og på den baggrund træffe fagligt begrundede beslutninger i forbindelse med planlægning, implementering, dokumentering og evaluering af fødevarekvalitetsarbejde.
 • Du bliver klædt på til at indgå i samarbejde om udviklingstiltag med relevante aktører på området og målrette kommunikationen til specifikke målgrupper.

Fagligt indhold

 • Fødevarekvalitet som begreb 
 • Forsknings- og undersøgelsesmetoder med særlig relevans for fødevarekvalitet 
 • Produktionsflowets betydning for hygiejne, kontaminering og holdbarhed i fødevarerne 
 • Forskellige kvalitetsparametre relateret til produktion af fødevarer: eksempelvis sundhed og bæredygtighed, herunder økologi, miljø, økonomi, arbejdsmiljø og etik 
 • Mærkning af fødevarer herunder ingrediensliste, E-numre, anprisninger og næringsdeklaration
 • Identificering af centrale aktører i produktionskæden belyst ud fra et producent- og aftagerperspektiv
 • Kvalitetsstrategier, herunder målsætninger og indsatser i eget praksisfelt


Modulet er for dig, der

ønsker en forståelse for fødevarekvalitet og forskellige kvalitetsparametre, og som ønsker kompetencer til at indgå i samarbejde om udvikling og formidling af kvalitetstiltag i din egen praksis.

Du arbejder måske med fødevareproduktion, eller som diætist, ernæringsvejleder, sygeplejerske, terapeut eller pædagog i social- eller sundhedssektoren? Din baggrund er ikke så vigtig, du får hjælp til at koble modulets teori til din konkrete praksis.