Del

Forældre - og pårørendesamarbejde

Samarbejdskompetencer med forældre og pårørende er afgørende for borgerens liv og udvikling. Du spiller derfor en helt central rolle som pædagog i den sammenhæng.

Det er afgørende for børn/unge/voksnes liv og udvikling, at der er velfungerende samarbejder mellem de fagprofessionelle og forældre/pårørende.

Ligeledes har forældre og pårørende også brug for, og ret til, at have indflydelse og medansvar i forhold til de børn/unge/voksne, hvis liv de har ansvar for og er involveret i.

Derfor skal du som fagprofessionel være i stand til målrettet at samarbejde med forældre og pårørende.

1,5 Ects point Kursus

Det får du ud af kurset

Når du har gennemført kurset, vil du have udviklet kompetence til, at:

  • Samarbejde med forældre og pårørende ud fra barnets og borgerens perspektiv
  • Samarbejde med forældre og pårørende ud fra deres perspektiv
  • Inddrage forældre og pårørende i det der vedrører barnet og borgernes hverdag og liv
  • Håndtere krisesituationer
  • Arbejde målrettet med forskellige samarbejds - og kommunikationsformer

Fagligt indhold

  • Samarbejds - og Kommunikationsformer 
  • Sorg og krise
  • Kultur og kulturforandring
  • Jura og etik


Kurset er for dig, der er

Pædagog, lærer, socialrådgiver, og som ønsker at blive bedre i samarbejdet med forældre og pårørende. Kurset er også for dig som er ansat fx på et opholdssted, på en specialskole, i en forvaltning eller inden for det almene område.