Del

Forældresamarbejde i dagtilbud og skole

På modulet forældresamarbejde i dagtilbud og skole arbejder du med, hvordan du og din organisation kan skabe et godt og konstruktivt samarbejde med forældrene eller pårørende - også der hvor samarbejdet er vanskeligt.

Et godt samarbejde med forældre og pårørende er afgørende i forhold til en sikring trivslen og udviklingen af barnet, den unge eller brugere. Både forældre, pædagoger og lærere er optaget af, hvad der er det bedste for barnet, og måske er der ikke altid overensstemmelse mellem disse.
På modulet får du indblik i mangfoldigheden af forældresamarbejder, og viden om, hvordan man facilitere samarbejdsprocesser med forældre med forskellige sproglige, sociale og kulturelle baggrunde, livsmønstre og ønsker.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemgået dette modul, kan du: 

 • forstå forældresamarbejdets betydning for børn og unges udvikling, læring og trivsel.
 • faciliterere samarbejdet mellem institution og forældre og til at kunne tilrettelægge, organisere og indgå i konstruktive samarbejder til gavn for barnet, den unges eller brugerens bedste.
 • igangsætte udviklingsarbejde om professionalisering af samarbejde.
 • efterfølgende gå ud i din organisation og dels samarbejde med forældre på nye måder
 • sætte spot på, hvordan din organisation fremover skal arbejde med forældresamarbejde.

Fagligt indhold

 • Hvorfor forældresamarbejde?
 • Det gode forældresamarbejde
 • Udvikling af forældresamarbejde
 • Samarbejdsprocesser med forældre med forskellige sproglige, sociale og kulturelle baggrunde
 • Differentieret forældresamarbejde
 • Forældremøder og arrangementer


Modulet er for dig, der

 • arbejder som pædagog eller lærer og dagligt har kontakt til og samarbejde med forældre
 • arbejder som leder af en institution og ønsker at udvikle institutionens samarbejde med forældre
 • arbejder som pædagog og ønsker viden om og redskaber til, hvordan man facilitere samarbejdsprocesser med forældre med forskellige sproglige, sociale og kulturelle baggrunde, livsmønstre og ønsker.