Del

Forandrings - og læreprocesser

Modulet er for dig der ønsker at styrke dine personlige og faglige kompetencer til at varetage pædagogiske og udviklingsorienterede funktioner i relation til sundhedsformidling og klinisk uddannelse inden for den sundhedsfaglige praksis du til hverdag er en del af. Det får du mulighed for på dette modul som har fokus på sundhedsformidling til patienter og borgere, samt vejledning og undervisning rettet mod studerende og personale i sundhedssektoren.

Modulet er desuden obligatorisk for dig der ønsker at gennemføre en fuld diplomuddannelse inden for uddannelsesretningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

Som sundhedsprofessionel i sundhedsvæsenet opleves en stadig større grad af dynamik og kompleksitet i de forandrings-og læreprocesser som patienter, borgere og uddannelsessøgende gennemlever i forbindelse med pædagogiske tiltag inden for både sundhedsformidling og klinisk uddannelse og sundhedsfremme og forebyggelse. På modulet opnår du en specialistforståelse og får styrket dine kompetencer til at arbejde med såvel samfundsmæssige, sociale som psykosociale dynamikker, der er drivkraften i eller blokeringen for det enkelte menneskes læring og forandring. Endvidere arbejdes der med forskellige læreprocesser og vidensformer samt forholdet mellem teoretisk og praktisk handlekompetencer.

10 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

 • reflektere over betydningen af inddragelse af patienters, borgeres, personales og/eller uddannelsessøgendes deltagerforudsætninger i relation til læringsforløb og kan anvende denne viden og indsigt om forandring og læring i praksis.
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til forandrings-og læreprocesser i en konkret faglig sammenhæng
 • indgå i et samarbejde med en målgruppe med henblik på at afklare mulige forandrings- og læreprocesser.

Fagligt indhold

 • Læringsteorier
 • Aspekter der såvel fremmer som hæmmer læring, herunder refleksionsbegrebet
 • Vidensformer, herunder tavs viden og erfaringsviden
 • Psykologiske aspekter på læring og forandring 
 • Kropslig læring 
 • Samfundsmæssige forudsætninger for læring og forandring 
 • Udvalgte forskningsmetoder samt udvalgte udviklings- og forskningsprojekter med relevans for modulets faglige indhold


Modulet er for dig, der

 • interesserer sig for pædagogiske og udviklingsorienterede opgaver
 • som sundhedsprofessionel gerne vil udvikle egen praksis i relation til forandrings- og læreprocesser i relation til patienter/ borgere, kollegaer og studerende


Tilmelding
Campus Slagelse
14. september 2020
Start dato: 14. september 2020
Slut dato: 26. november 2020
Tidsangivelse: 14.9, 21.9, 28.9, 5.10, 19.10, 26.10, 2.11, 5.11, opg. afl. 26.11
Tilmeldingsfrist: 1. september 2020
Pris: 11.500,00 DKK
Konsulent:

Anja Reinholt Wacker

7248 2812, arwa@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her