Del

Forløb for mennesker med sår

Modulet er for dig der som sundhedsprofessionel søger den nyeste viden inden for sår og sårbehandling og som ønsker at styrke dine kompetencer i forhold til medansvar i et plejeforløb, organiseret i et tværfagligt og tværsektorielt sårforløb i samarbejde med borgere/patienter

Rigtig mange mennesker lider af akutte eller kroniske sår, og sårbehandling koster det danske sundhedsvæsen dyrt hvert år. Ny viden om sårbehandling, der kvalificerer sygeplejen og som handler om tilegnelse af ny viden i forebyggelse og behandling af sår med fokus på problemsår, vil give borgere/ patienter med sår en bedre hverdag. På modulet vil du få den sidste nye viden om sår og sårbehandling og blive i stand til at kunne dokumentere viden om sårtyper, sårheling, behandlingsprincipper og –produkter samt anvende denne viden om sårheling til brug i en evidensbaseret praksis. 

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

 • få specialiseret din viden om forløb for mennesker med sår samt kombineret viden om sår og sårheling med viden om menneskers liv og helbred i refleksioner over samarbejde om sårforløb
 • opnå færdigheder i at anvende og vurdere effekt af diagnostiske metoder og teknologier 
 • få styrket dine færdigheder i at kunne mestre koblingen af ny viden med borgerens/patientens samlede sårforløb samt involvere borgere/patienter og samarbejdspartnere i sårforløb
 • udvikle dine kompetencer til at håndtere komplekse situationer i sårforløb og påtage dig ansvar for udvikling af nye handlemuligheder hos borgere/patienter med sår, i et tværfagligt og tværsektorielt sårforløb i samarbejde med borgere/ patienter

Fagligt indhold

 • Teoretisk viden om normalt helende sår
 • Metoder og teknologier til diagnosticering af sårtyper 
 • Behandlingsprincipper og produktvalg 
 • Smerter og smertebehandling 
 • Patient/borgerinvolvering og samspil med netværk 
 • Koordinering og tværfagligt samarbejde 
 • Evidensbaseret praksis 
 • Velfærdsteknologi


Modulet er for dig, der

 • som sundhedsprofessionel arbejder med borgere/patienter med sår eller har en specialistfunktion på sårområdet på sygehuset eller i den kommunale hjemmesygepleje


Tilmelding
Campus Roskilde
7. september 2020
Start dato: 7. september 2020
Slut dato: 16. november 2020
Tidsangivelse: 7.9, 14.9, 21.9, 28.9, 5.10, 19.10, 26.10, 30.10, opg. afl. 9.11 og mdt. prøve 18.11
Tilmeldingsfrist: 7. august 2020
Pris: 11.500,00 DKK
Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her