Del

Forløb for mennesker med sår

Modulet er for dig der som sundhedsprofessionel søger den nyeste viden inden for sår og sårbehandling og som ønsker at styrke dine kompetencer i forhold til medansvar i et plejeforløb, organiseret i et tværfagligt og tværsektorielt sårforløb i samarbejde med borgere/patienter

Rigtig mange mennesker lider af akutte eller kroniske sår, og sårbehandling koster det danske sundhedsvæsen dyrt hvert år. Ny viden om sårbehandling, der kvalificerer sygeplejen og som handler om tilegnelse af ny viden i forebyggelse og behandling af sår med fokus på problemsår, vil give borgere/ patienter med sår en bedre hverdag. På modulet vil du få den sidste nye viden om sår og sårbehandling og blive i stand til at kunne dokumentere viden om sårtyper, sårheling, behandlingsprincipper og –produkter samt anvende denne viden om sårheling til brug i en evidensbaseret praksis. 

 

Læs mere om modul 2: Vanskeligt helende sår

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

 • få specialiseret din viden om forløb for mennesker med sår samt kombineret viden om sår og sårheling med viden om menneskers liv og helbred i refleksioner over samarbejde om sårforløb
 • opnå færdigheder i at anvende og vurdere effekt af diagnostiske metoder og teknologier 
 • få styrket dine færdigheder i at kunne mestre koblingen af ny viden med borgerens/patientens samlede sårforløb samt involvere borgere/patienter og samarbejdspartnere i sårforløb
 • udvikle dine kompetencer til at håndtere komplekse situationer i sårforløb og påtage dig ansvar for udvikling af nye handlemuligheder hos borgere/patienter med sår, i et tværfagligt og tværsektorielt sårforløb i samarbejde med borgere/ patienter

Fagligt indhold

 • Teoretisk viden om normalt helende sår
 • Metoder og teknologier til diagnosticering af sårtyper 
 • Behandlingsprincipper og produktvalg 
 • Smerter og smertebehandling 
 • Patient/borgerinvolvering og samspil med netværk 
 • Koordinering og tværfagligt samarbejde 
 • Evidensbaseret praksis 
 • Velfærdsteknologi


Modulet er for dig, der

 • som sundhedsprofessionel arbejder med borgere/patienter med sår eller har en specialistfunktion på sårområdet på sygehuset eller i den kommunale hjemmesygepleje


Tilmelding
Campus Roskilde
23. februar 2022
Start dato:23. februar 2022
Slut dato:  4. maj 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4
Tilmeldingsfrist:23. januar 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningsdatoer: 23/2, 02/3, 09/3, 16/3, 23/3, 30/3, 06/4, 20/4

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.
For fagligt indhold kontaktes konsulent Judi Bjørling på mail: jubj@pha.dk eller telefon: +4572482852.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her