Del

Formidling af kunst og kultur

Kan du se dig selv som formidler af kunst og kultur for børn og unge? Med dette modul har du mulighed for at udvikle dit kultur- og kunstteoretiske ståsted og sammen med andre fagprofessionelle få nysyn og ideer til at formidle kunst- og kulturprojekter.

Du bliver introduceret til visuel kultur og kunstaktivisme gennem teori og praksis, og du lærer at forholde dig til kulturel mangfoldighed og deltagelse. Vi arbejder med formidlingsteori og metode, med særlig vægt på dialogbaseret formidling, der også inddrager krop, sanser og æstetik. Med nyere international forskning samt kunst- og kulturteori, får du indsigt i og forståelse for dannelse af det moderne menneske gennem kunst og kultur.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul,

  • kan du etablere grundlag for kultur- og kunstformidlingsprojekter
  • har du erfaringer med at tilrettelægge kunst og kultur med/for/af børn og unge og lærer at vurdere kunstneriske aktiviteters demokratiske og dannelsesmæssige potentialer i pædagogisk praksis
  • kan du indgå i samarbejde om kunst- og kulturformidling, der tager afsæt i den nyeste forskning på området
  • kan du kvalificere kunst- og kulturformidling konkret sammen med andre professionelle, netværksgrupper og interesseorganisationer

Fagligt indhold

  • Ny kulturteori med fokus på deltagelsesformer og  deltagerforudsætninger
  • Formidlingsmetoder til kultur- og kunstmøder samt lokale netværksopbygninger med børn og unge
  • Viden om og praktisk erfaring med forskellige relationelle æstetiske rum i arbejdet med børn og unge
  • Indblik i hvordan der etableres samarbejder mellem formidler, interessegrupper og målgruppe

  • Kommunikationsteori og praksis som forholder sig det at aktivere de mangfoldige formsprog, fx krop, ord og billeder i en formidlingspraksis
  • Målgruppe- og formålsforståelse med brug af projektdesign og metodekendskab til udvikling, gennemførelse, evaluering og dokumentationModulet er for dig, der

har særlige opgaver med kunst- og kulturformidling for børn og unge. Tilmelding
Campus Roskilde
28. januar 2022
Start dato:28. januar 2022
Slut dato: 25. marts 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:15. november 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Torsdage/Fredage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Roskilde
20. oktober 2022
Start dato:20. oktober 2022
Slut dato: 16. december 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Torsdage/Fredage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her