Del

Forretningsforståelse

Forstå de interne og eksterne forhold i din leisurevirksomhed eller -organisation og lær at arbejde med effektiv forretningsudvikling i praksis.

Modulet giver dig færdigheder og kompetencer til at forstå, vurdere og reflektere over en virksomheds markedssituation, forretningsmodel, strategi, økonomi og finansielle situation - og på denne baggrund udvikle konkrete løsninger og anbefalinger til forretningsudvikling. Modulet giver mulighed for at arbejde målrettet med deltagernes egne udfordringer og cases og fokusere på relevante områder og brancher.
Modulet er et obligatorisk fagmodul på alle retninger under den merkantile diplomuddannelse.

10 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

Du bliver i stand til at analysere og forstå virksomhedens nuværende situation, afdække udviklingspotentialer og håndtere udviklingsopgaver i praksis.


Fagligt indhold

  • Omverdensanalyse
  • Konkurrentanalyse
  • Forretningsmodeller
  • Strategivalg
  • Analyse af virksomhedens økonomiske nøgletal


Modulet er for dig, der

arbejder med drift og udvikling af en forretning eller et forretningsområde inden for leisureindustrien og deltagerne kan både være fra det private, det offentlige eller fra en organisation eller en forening.