Del

Forvaltningsret

Få indsigt i de juridiske regler for god sagsbehandling og øvelse i at anvende reglerne i praksis.

På modulet får du indgående kendskab til de almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger, således at du kan foretage en forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling og løse forvaltningsretlige problemstillinger med hensyntagen til borgernes retssikkerhed.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Du vil opnå en høj faglighed i jura som et styringsredskab, hvor lovgivningen kan bruges som noget positivt og trygt, der hjælper med at sætte rammen for god sagsbehandling og borgerbetjening
  • Du vil i løbet af undervisningen komme til at beskæftige dig med væsentlige dele af forvaltningsretten
  • Forståelse så du kan skelne mellem forvaltningsret og materiel ret, således at du med kyndighed kan anvende begge til at forstå sagsbehandlingsprocessen, de lovmæssige procedurer, samt overholde kvalitetskrav til indholdet af dertil hørende afgørelser.

Fagligt indhold

  • Regler for sagsbehandling
  • Forvaltningsloven
  • Offentlighedsloven
  • Persondataloven
  • Grundprincipperne for prøvelse af forvaltningsafgørelser ved domstolene
  • Folketingets Ombudsmand
  • Administrative klageinstanser.


Modulet er for dig, der

arbejder som administrativ medarbejder i kommunen, og ønsker at styrke indsigten i de lovmæssige rammer og krav til indhold af sagsbehandlingen. Modulet henvender sig således især til dig, der har sagsbehandling som primær arbejdsopgave.Tilmelding
Campus Slagelse
5. oktober 2021
Start dato: 5. oktober 2021
Slut dato: 17. december 2021
Adresse: Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Tilmeldingsfrist: 7. september 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning:
5/10 + 12/10 + 26/10 + 2/11 + 9/11 + 16/11
Eksamen 17/12
Kontaktoplysninger:
Uddannelsessekretær Lis Juul Poulsen Bruun Mail: libr@pha.dk Tlf. 72482655
Pris: 10.000,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her