Del

Forvaltningsret

Få indsigt i de juridiske regler for god sagsbehandling og øvelse i at anvende reglerne i praksis.

På modulet får du indgående kendskab til de almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger, således at du kan foretage en forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling og løse forvaltningsretlige problemstillinger med hensyntagen til borgernes retssikkerhed.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Du vil opnå en høj faglighed i jura som et styringsredskab, hvor lovgivningen kan bruges som noget positivt og trygt, der hjælper med at sætte rammen for god sagsbehandling og borgerbetjening
  • Du vil i løbet af undervisningen komme til at beskæftige dig med væsentlige dele af forvaltningsretten
  • Forståelse så du kan skelne mellem forvaltningsret og materiel ret, således at du med kyndighed kan anvende begge til at forstå sagsbehandlingsprocessen, de lovmæssige procedurer, samt overholde kvalitetskrav til indholdet af dertil hørende afgørelser.

Fagligt indhold

  • Regler for sagsbehandling
  • Forvaltningsloven
  • Offentlighedsloven
  • Persondataloven
  • Grundprincipperne for prøvelse af forvaltningsafgørelser ved domstolene
  • Folketingets Ombudsmand
  • Administrative klageinstanser.


Modulet er for dig, der

arbejder som administrativ medarbejder i kommunen, og ønsker at styrke indsigten i de lovmæssige rammer og krav til indhold af sagsbehandlingen. Modulet henvender sig således især til dig, der har sagsbehandling som primær arbejdsopgave.INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.