Del

Fra kollega til vejleder

Bliv klogere på din rolle og dine opgaver som vejleder med de udfordringer og muligheder der er i at skulle vejlede kolleager.

Formålet med kurset er, at du opnår konkret viden i forhold til at varetage opgaven som vejleder for kollegaer. På kurset vil du gennem øvelser og opgaver, få mulighed for at tilegne dig færdigheder og kompetencer i vejledning med forankring i hverdagen, herunder viden om kommunikation, refleksion og læring, didaktik og feedback begrebet.

Det får du ud af kurset

På kurset vil du, med afsæt i de opgaver du som kommende vejleder vil møde i din nye rolle, opnå viden om det at vejlede dine kollegaer og blive klogere på vejleders rolle som vejleder i en kollegial sammenhæng, samt hvordan du kan udvikle en coachende tilgang til vejledning og faglig vejledning.


Fagligt indhold

Dag 1

 • Glæder og udfordringer ved vejlederrollen
 • Vejlederrollen - hvad er en vejleder i en kollegial sammenhæng
 • Kommunikation og relationer
 • Lærings- og didaktiske redskaber
 • Refleksion og feedback

Undervisningen tager afsæt i egen praksis. Der må forventes små hjemmeopgaver fra dag 1 til dag 2.

Dag 2

 • Hvorfor er det at skabe "forstyrrelse" et effektivt håndværk for refleksion¨
 • Hvordan indgå en "kontrakt" for samtaler om det fælles tredje
 • der arbejdes med den systemiske tilgang og coachende redskaber som Aktiv lytning, spørgsmålstyper og ekstenalisering
 • Hvordan tage hånd om den kollegiale relation og "samle" relationer op?
 • "Hjemmeopgave" i egen praksis afprøves de forskellige værktøjer (aktion learning)

Dag 3

 • Opsamling og feedback på action learning hjemmeopgaven


Målgruppe

Kurset er for dig, der skal varetage vejledning af kollegaer som skal indgå i arbejdet på et, for dem, nyt felt, nye kollegaer i oplæringsforløb eller kollegaer som er på kompetenceudvikling, f.eks. specialuddannelse.Tilmelding
Online
1. oktober 2021
Start dato: 1. oktober 2021
Slut dato:  13. oktober 2021
Tilmeldingsfrist: 22. september 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisningsdatoer: 1.10, 6.10, 13.10 2021
Undervisningstidspunkt: 09:00 - 12:00
Kontaktperson: Specialkonsulent Ea Strandby Lund, easl@pha.dk, 7248 2219

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  3.125,00 DKK
Tilmeld
Campus Roskilde
31. oktober 2022
Start dato: 31. oktober 2022
Slut dato:  14. november 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4
Tilmeldingsfrist: 30. september 2022
Supplerende oplysninger:  Undervisningsdatoer: 31/10, 07/11, 14/11

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.
For fagligt indhold kontaktes konsulent Judi Bjørling på mail: jubj@pha.dk eller telefon: +4572482852.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  4.375,00 DKK
Tilmeld