Del

Fra kollega til vejleder

Bliv klogere på din rolle og dine opgaver som vejleder i den nye specialuddannelse i Borgernær sygepleje

Formålet med kurset er, at du bliver klædt på til at varetage opgaven som vejleder for kollegaer fremadrettet. Og at du får viden, færdigheder og kompetencer i vejledning med forankring i hverdagen, herunder viden om kommunikation , refleksion læring, didaktik og feedback begrebet.

Det får du ud af kurset

På kurset vil du, med afsæt i de opgaver den kommende vejleder vil møde i sin nye rolle, få viden om Specialuddannelsen Borgernær sygepleje med særligt fokus på vejleders rolle og ansvar samt hvordan du kan udvikle en coachende tilgang til vejledning og faglig vejledning


Fagligt indhold

Dag 1

 • Glæder og udfordringer ved vejlederrollen
 • Vejlederrollen - hvad er en vejleder i en kollegial sammenhæng
 • Kommunikation og relationer
 • Lærings- og didaktiske redskaber
 • Refleksion og feedback

Dag 2

 • Hvorfor er det at skabe "forstyrrelse" et effektivt håndværk for refleksion¨
 • Hvordan indgå en "kontrakt" for samtaler om det fælles tredje
 • der arbejdes med den systemiske tilgang og coachende redskaber som Aktiv lytning, spørgsmålstyper og ekstenalisering
 • Hvordan tage hånd om den kollegiale relation og "samle" relationer op?
 • "Hjemmeopgave" i egen praksis afprøves de forskellige værktøjer (aktion learning)

Dag 3

 • Opsamling og feedback på action learning hjemmeopgaven


Målgruppe

Kurset er for dig, der skal varetage vejledning af kollegaer, der skal på Specialuddannelsen i Bogernær sygeplejeTilmelding
Campus Holbæk
10. maj 2021
Beskrivelse: Fra kollega til vejleder
Start dato: 10. maj 2021
Slut dato: 31. maj 2021
Tidsangivelse: 10/5, 17/5 og 31/5
Tilmeldingsfrist: 19. maj 2021
Pris: 4.375,00 DKK
Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Conni Elisabeth Gram

7248 1431, coel@pha.dk