Del

Grafisk facilitering i en pædagogisk kontekst

Bliv i stand til at tegne og visualisere i nu’et. Med enkle greb kan du konkretisere tanker i en skitse og fx forberede skabeloner til din praksis.

Med grafisk facilitering tilegner du dig via tegning et formsprog, hvor billeder understøtter ordene og skaber overblik, øget fællesforståelse og enklere fastholdelse af beslutninger. Du bliver i stand til at tegne og visualisere i nu’et. Med enkle greb kan du konkretisere tanker i en skitse og fx forberede skabeloner til din praksis. Det centrale er ikke om tegningen er pæn, men at minimere komplekse budskaber og skabe meningsfuld formidling til netop din målgruppe. - Med teknik og kreativitet kan du på kort tid implementere grafisk facilitering i din praksis.

Vi udbyder to kurser målrettet:

 1. Fagprofessionelle der udfører pædagogisk arbejde med børn, elever, unge eller borgere enten en til en eller med større hold. Du kan med tegning fx understøtte coaching eller trivsels samtaler, udarbejde skabeloner til læreprocesser eller pædagogiske forløb eller mødeafholdelse i målgruppens øjenhøjde.

 2. Fagprofessionelle, der til daglig har en ledelse- eller formidlingsopgave med fx mødefacilitering, projektledelse, udvikling af praksis og dokumentation. Du bliver i stand til at fastholde perspektiver og ideer i nuet (i tegninger) og dermed opnå en anden energi og engagement på møder.

Det får du ud af kurset

 • Viden om hvorfor den visuelle formidling styrker hukommelsen og læreprocesser.
 • Tegnefærdigheder baseret på tips og tricks, der gør dig i stand til at tegne processer og symboler.
 • Både det at tegne egne noter, skabeloner til fx gruppeprocesser eller dagsordner samt store posters.
 • Et mulighedsrum for udvikling af din kommunikation, hvor du med tegning kan forenkle komplicerede budskaber og skabe fællesforståelse.
 • Nye perspektiver og redskaber til relationsarbejde - både med medarbejdere, målgrupper eller andre aktører i praksis.
 • Kreativ tænkning i at anvende tegning i dit pædagogiske arbejde på nye måde, der understøtter dagligdagens opgaver og processer.
 • Modet til at tegne foran andre!

Fagligt indhold

 1. dag lærer du de grundlæggende tegneteknikker
 2. dag er fokus på implementering af grafisk facilitering i din pædagogiske praksis, hvor du udbygger din kreative værkstøjskasse med et visuelt bibliotek over relevante symboler og udkast til skabeloner
 3. dag arbejder du med rollen som mødefacilitater samt udarbejdelsen af større posters


Kurset er for dig, der

 • udfører pædagogisk arbejde med børn, elever, unge eller borgere enten en til en eller med større hold,
 • til daglig har en ledelse- eller formidlingsopgave med fx mødefacilitering, projektledelse, udvikling af praksis og dokumentation.